สวนกาญจนาพันธุ์ไม้

หมวด

ขนุน

ใน สวนกาญจนาพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ขนุนแดงสุริยา

สวนกาญจนาพันธุ์ไม้

ไมัมงคล เนื้อจะออกเป็นสีส้มอ่อนๆยวงหนาหวานน้อยกว่าพันธ์ทวายปีเดียว ใบเล็กกว่าพันธ์อื่นๆ

ติดต่อ กาญจนา มยุเรศ โทร. 0850711962, 0861517862 จังหวัดสุโขทัย

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที