สวนแก้วเจ้าจอม

สวนแก้วเจ้าจอม

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
สวนแก้วเจ้าจอม,tanikarn

สวนแก้วเจ้าจอม

จำหน่ายต้นแก้วเจ้าจอม เพาะเมล็ด 6 ใบ ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ บำรุงด้วยปุ๋ยคอก มูลไส้เดือนดิน น้ำหมักชีวภาพจากโครงการหลวง ทุกต้นสภาพแข็งแรงเพราะมีรากแก้ว จึงทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีให้เลือกทั้งต้นจิ๋วสำหรับนำไปปลูกที่ไร่ของท่าน, ปลูกลงกระถาง หรือต้นขนาดเมตรสำหรับปลูกหน้าบ้านและมอบให้เป็นของขวัญ  

นอกจากนี้สวนแก้วเจ้าจอมยังมีเมล็ดแก้วเจ้าจอม เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ผักไทย เมล็ดผักนำเข้า เมล็ดผักออร์แกนิคและเมล็ดพันธุ์ผักสลัดสั่งตรงจากฟาร์มที่ต่างประเทศนำมาจำหน่ายด้วย  

สินค้ามาใหม่