สวนมะนาวภูเขียว

สวนมะนาวภูเขียว

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
สวนมะนาวภูเขียว,phukiew lemon farm

สวนมะนาวภูเขียว

สวน มะนาว ภูเขียว มี มะนาวแป้นพิจิตร1 ,แป้นรำไพ,แป้นพวง,ตาฮิติ(ไร้เมล็ด)และพันธ์อื่นๆ
เสียบยอดบนตอมะขวิด,ตอ มะนาวแป้นพวง,ตอส้มโอ..มาจำหน่ายครับ

สนใจติดต่อสั่งจองได้ครับ ที่  สวน มะนาว ภูเขียว บ้านโนนเจริญ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ   โทร. 089-1260991(TRUE)

มะนาว พันธุ์พิจิตร 1
เกิดจากการนำเอา มะนาวแป้นรำไพ กับ มะนาว นํ้าหอมอุดร ผสมเกสรกันแล้วได้ ลูกไม้ใหม่เป็น มะนาวพิจิตร 1 มีลักษณะพิเศษทนต่อ “โรคแคงเกอร์” สูง ตามที่กล่าวข้างต้น และที่สำคัญ มะนาวพิจิตร1 ยังเป็น สายพันธุ์ที่ ปลูกง่าย เติบโตเร็ว ติดผลดกไม่ขาดต้น ผลมีขนาดใหญ่ ให้นํ้าเยอะ นํ้ามีรสเปรี้ยวจัด มีกลิ่นหอมตามสายพันธุ์มะนาวนํ้าหอมอุดร จึงกำลังเป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลายอยู่ ในเวลานี้

มะนาวพิจิตร1 อยู่ในวงศ์ RUTACEAE เป็นไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร กิ่งอ่อนมีหนาม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชนิดมีใบย่อยใบเดียว ออกเรียงสลับ เป็นรูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน เนื้อใบมีจุดนํ้ามันกระจายทั่ว ก้านใบมีครีบเล็กๆสีเขียวเข้ม ใบเมื่อขยี้จะมีกลิ่นหอม

ดอกมะนาว พิจิตร1 ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด กลีบดอกเป็นสีขาว มีกลิ่นหอมแบบสะอาด กลีบดอกจะร่วงง่าย “ผล” เป็นรูปทรงกลมกึ่งแป้น ก้นผลตัดเรียบ เนื้อใบฉํ่านํ้า เปลือกผลค่อนข้างบาง เมล็ดมีน้อย ให้นํ้าเยอะ รสเปรี้ยวจัด มีกลิ่นหอม ขนาดผลเฉลี่ยโตกว่าผลมะนาวสายพันธุ์ดังๆชัดเจน

ติดผล เป็นพวง 3-5 ผลต่อพวง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง และเสียบยอด ปัจจุบัน มะนาวพิจิตร 1 หรือมีชื่อเรียกอีกคือ มะนาวแป้นพิจิตร 1
การติดผลของมะนาวพันธ์พิจิตร1 ไม่น้อยกว่าพันธ์อื่นแต่เด่นตรงที่ทนโรคได้ดีกว่ากัน
สุขภาพของชาวสวนและผู้บริโภคย่อมดีกว่ากันครับ.

การทำให้มะนาวนอกฤดูนั้น
นิยมปลูกในวงบ่อซีเมนต์ ขนาด 100 x 50 ซม.จำนวน 100 บ่อ จะใช้เนื้อที่ประมาณ 2-3 งาน (3เมตร/ต้น)
ใช้เงินลงทุนต่อบ่อประมาณ 350 บาท/ชุด เมื่อรวมค่าใช้จ่าย กิ่งพันธุ์มะนาว, ระบบน้ำ ฯลฯ รวมเป็นเงินในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จำนวน 100 วงบ่อ เป็นเงิน 45,000 บาทโดยประมาณ มะนาวที่ปลูกในหน้าฝนเมื่อมีอายุต้น 1ปีขึ้นไป จะเจริญเติบโตเพียงพอที่จะเตรียมทำให้ออกออกฤดูในหน้าแล้งปีถัดไปได้
โดยใช้หลักการงดน้ำในช่วงฤดูฝน คือในหน้าฝน ให้บำรุงต้นโดยใส่ปุ๋ยเร่งดอก,ผลสูตรตัวกลางตัวหลังสูงเพื่อให้ต้นมะนาวสะสมอาหารเอาไว้ในต้นให้พร้อมในการออกดอกเมื่อถึงช่วงเดือนต.ค ให้หาจังหวะที่ฝนทิ้งช่วง งดน้ำให้ได้ 7-10 วัน หากงดน้ำได้ใกล้ครบกำหนดแล้วฝนตกให้หาพลาสติคมาคลุมปากบ่อเพื่อให้ครบตามจำนวนวันโดยสังเกตจากดินในบ่อที่แห้งและใบของมะนาวเริ่มสลด,เหี่ยวลงหลังจากนั้นจึงเริ่มให้น้ำอีกครั้งและกระตุ้นการออกดอกในเดือนตุลาคม จะได้ผลผลิตมะนาวแก่ในหน้งแล้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวราคาแพงที่สุด ดังนั้นการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จะใช้เวลาเพียงปีเดียวเท่านั้น สามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูแล้งได้

สินค้ามาใหม่

สาระ-ข่าวสาร