ร้านบ้านไม้งาม

ร้านบ้านไม้งาม

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
ร้านบ้านไม้งาม,Ratchadaporn

ร้านบ้านไม้งาม

ร้านบ้านไม้สล่า เป็นร้านขายไม้แกะสลัก ฝีมือชาวบ้านกิ๋วแล ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ซึ่งประกอบอาชีพแกะสลักมานานนับตั้งแต่สมัยปู่ย่า สืบมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ด้วยฝีมือที่ปราณีตงดงาม จึงได้ทำเป็นงาน OTOP ของหมู่บ้าน

สินค้ามาใหม่