ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

สระบุรี

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดสระบุรี

ตลาดต้นไม้ »

ไม้เลื้อย


ไม้ดอก

กรรณิการ์

2

กระดังงา

4

กล้วยไม้

2

กลาย

1

กาหลง

4

กำลังวัวเถลิง

1

แก้วเจ้าจอม

8

ข้าวหลามดง

2

ขิงประดับ

2

เข็ม

1

เข็มอุณากรรณ

1

คลิทอเรีย

1

คำหอม

1

คูน

12

จำปา

3

จำปี

9

ชวนชม

1

ช้องนาง

1

ดอกแก้ว

4

ดอกรัก

1

ดาวเรือง

1

ดาหลา

2

ต้นมโนรมย์

1

ตีนเป็ดแดง

2

ทองอุไร

7

ทิวาราตรี

1

เทียนกิ่ง

1

นมแมว

2

นางแย้ม

1

บุหงาเซิง

1

บุหงาลำเจียก

1

บุหงาส่าหรี

5

บุหรง

1

เบญจมาศ

1

ประยงค์

1

ปีบ

16

พุดซ้อน

2

พุดตะแคง

1

พุดตาน

2

พุดแตรงอน

1

พุดน้ำบุศย์

3

พุดผา

1

พุดพิชญา

1

พุดภูเก็ต

1

พุดร้อยมาลัย

1

พุดเวียดนาม

1

พุดเศรษฐีสยาม

2

พุดสามสี

2

พุดแสงอุษา

1

พุทธชาด

2

พู่นายพล

1

พู่ระหง

1

พู่อมร

1

แพงพวย

1

เฟื่องฟ้า

1

มหาหงส์

1

มะลิ

2

มะลิหลวง

1

มุจลินท์

2

แมกโนเลีย

1

โมก

4

โมกหลวง

4

ยี่โถ

1

ยี่หุบ

2

แย้มปีนัง

1

รักแรกพบ

1

รำเพย

3

ลำดวน

6

ลิลลี่ว่าวจุฬา

1

ลีลาวดี

11

สุพรรณิกา

4

หงส์เหิน

1

หอมหมื่นลี้

3

เหลืองคีรีบูน

1


ไม้ประดับภายนอก


ไม้ประดับภายใน


ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระโดน

13

กระถิน

4

กระท้อน

2

กระทิง

9

กระบาก

3

กระเบา

3

กระพี้เขาควาย

1

กระพี้จั่น

19

กร่าง

10

กฤษณา

4

กะบก

5

กัลปพฤกษ์

15

กานพลู

1

การบูร

3

กำแพงเจ็ดชั้น

1

กุ่ม

4

เกด

2

เกาลัด

7

แก้วป่า

3

ไกร

1

ขนุน

6

ขันทองพยาบาท

1

ขางหัวหมู

1

เขลง

1

คอร์เดีย

5

คอแลน

1

คำมอกหลวง

9

คำแสด

1

เคี่ยม

2

แค

4

แคนา

24

แคฝรั่ง

1

แคแสด

6

ไคร้ย้อย

5

งิ้ว

5

เงาะ

3

เงินหนุน

1

จันกระพ้อ

3

จันดง

1

จันทนา

1

จันทร์หอม

3

จันอิน

2

จามจุรี

17

จิก

26

จิกทะเล

3

ฉนวน

3

เฉียงพร้านางแอ

1

ชงโค

17

ชมพู่

8

ชมพูพันทิพย์

17

ชะมวง

3

ชัยพฤกษ์

11

ชำมะเลียง

4

ชิงชัน

3

ชุมแสง

8

เชอร์รี่

3

ซิลโอ๊ค

4

แดง

5

ต้นกล้วย

5

ต้นกาแฟ

1

ต้นขานาง

2

ต้นขี้เหล็ก

3

ต้นไข่เน่า

4

ต้นแจง

1

ต้นชะอม

3

ต้นแซะ

1

ต้นประคำดีควาย

1

ต้นปาโลแซนโตส

1

ต้นผักหวาน

9

ต้นพริกไทย

2

ต้นมะขาม

7

ต้นมะขามเทศ

2

ต้นมะขามป้อม

7

ต้นมะพร้าว

5

ต้นมะไฟ

5

ต้นมังคุด

1

ต้นแมคคาเดเมีย

1

ต้นรัง

1

ต้นลำไย

2

ต้นลิ้นจี่

2

ต้นส้ม

2

ต้นสะเดา

11

ต้นสะตอ

1

ต้นหมัน

3

ต้นหมาก

3

ต้นหมากเม่า

11

ต้นหูกวาง

1

ต้นอะโวคาโด

2

ตะขบ

4

ตะขบป่า

3

ตะคร้อ

2

ตะคร้ำ

2

ตะเคียน

9

ตะแบก

14

ตะลิงปลิง

4

ตะลุมพุก

1

ตีนเป็ดน้ำ

10

ตีนเป็ดฝรั่ง

2

เต็ง

1

เตยทะเล

1

แต้ว

3

ทรงบาดาล

6

ทองกวาว

19

ทองหลางลาย

2

ทับทิม

4

ทุเรียน

5

เทพทาโร

2

นนทรี

6

น้อยหน่า

3

นางกวัก

10

นางพญาเสือโคร่ง

4

น้ำเต้าต้น

11

นุ่น

1

บัวสวรรค์

5

บุนนาค

9

ประดู่

16

ปรู๋

1

แปรงล้างขวด

4

ผักพฤกษ์

4

ผักเม็ก

5

ผักเฮือด

1

ไผ่

2

ฝรั่ง

4

พญากาหลง

1

พญาสัตบรรณ

1

พยุง

13

พระเจ้าห้าพระองค์

1

พลอง

1

พลับ

2

พิกุล

10

เพกา

3

โพธิ์

4

มหัศจรรย์

4

มหาโชค

2

มะกรูด

5

มะกล่ำต้น

1

มะกอก

7

มะเกลือ

4

มะขวิด

2

มะค่าแต้

6

มะค่าโมง

6

มะดัน

2

มะดูก

1

มะเดื่อ

4

มะตาด

3

มะตูม

6

มะนาว

7

มะปราง

8

มะป่วน

2

มะพลับ

2

มะเฟือง

2

มะม่วง

10

มะม่วงหาว มะนาวโห่

3

มะม่วงหิมพานต์

4

มะยม

7

มะรุม

3

มะละกอ

2

มะหวด

2

มะหาด

4

มะเหมี่ยว

7

มะฮอกกานี

22

มั่งมี

25

มันปู

2

มารูลา

1

แมงดา

2

โมกมัน

3

โมกราชินี

1

ยมหอม

2

ยมหิน

1

ยอ

2

ยางนา

11

ยางเหียง

2

โยทะกา

1

รวงผึ้ง

6

รังเงินรังทอง

1

ราชพฤกษ์

13

ลางสาด

1

เลี่ยน

1

ศรีตรัง

8

ศุภโชค

2

สตาร์แอปเปิ้ล

4

สน

2

ส้มเสี้ยว

1

สมอไท

5

สมอพิเภก

2

ส้มโอ

2

สร้อยสุวรรณ

1

สราญรมย์

1

สักทอง

5

สาเก

1

สาธร

8

ส้านใหญ่

2

สารภี

4

สาละลังกา

6

สาลี่

1

สำโรง

1

สีเสียด

1

เสม็ด

12

เสลา

9

เสี้ยวดอกขาว

7

โสกขาว

1

โสกน้ำ

2

โสกสะปัน

1

โสกเหลือง

1

หนานเฉาเหว่ย

1

หม่อน

4

หมีเหม็น

2

หว้า

15

หำช้่าง

1

เหรียง

1

เหลืองเชียงราย

6

เหลืองปรีดียาธร

16

เหลืองอินเดีย

4

แหนนา

1

องุ่นทะเล

3

อโศก

5

อัมพวา

1

อินจันทร์

7

อินทนิล

13


สมุนไพร-พืชผัก


เมล็ดพันธุ์


งานบริการ

อุปกรณ์การเกษตร »

อุปกรณ์ตกแต่งสวน


ภาชนะปลูก


เครื่องมือการเกษตร


พลาสติก


อุปกรณ์ให้น้ำ


วัสดุขยายพันธุ์พืช


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


เครื่องจักรกลเกษตร


เครื่องมือวัดทางการเกษตร


อุปกรณ์การประมง

สินค้าเกษตร »

ผัก


ผลไม้


ธัญพืช-พืชไร่


ปศุสัตว์


ดอกไม้-ใบไม้

สินค้า OTOP »

สินค้าแปรรูป


เครื่องแต่งกาย


งานไม้


งานประดิษฐ์