ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

ลำปาง

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดลำปาง

ตลาดต้นไม้ »

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น


เมล็ดพันธุ์


สมุนไพร-พืชผัก


ไม้เลื้อย


ไม้ประดับภายใน


ไม้ดอก

กระดังงา

1

กล้วยไม้

2

กล้วยไม้ดิน

1

กลาย

1

กำลังวัวเถลิง

1

กุหลาบ

2

กุหลาบพันปี

1

แก้วเจ้าจอม

1

แก้วมหาวัน

1

ข้าวหมาก

1

ข้าวหลามดง

1

ขิงประดับ

1

เข็ม

1

คามิเลีย

2

คำหอม

1

คูณ

1

จำปา

1

จำปี

1

จำปูน

1

ชวนชม

1

ชะบาช้าง

1

ซ่อนกลิ่น

1

ดอกแก้ว

1

ดาหลา

2

นมแมว

1

นางแย้ม

1

บัวดิน

1

บุหงาเซิง

1

บุหงาลำเจียก

1

บุหรง

1

เบญจมาศ

1

ปทุมมา

1

ประยงค์

1

ปริศนา

1

ปาหนัน

1

ผกากรอง

1

พรหมขาว

1

พลับพลึง

1

พันจำ

1

พีพวนน้อย

1

พุด

1

พุดซ้อน

1

พุดดาราราย

1

พุดตะแคง

1

พุดแตรงอน

1

พุดน้ำบุศย์

1

พุดภูเก็ต

1

พุดลิลลี่

1

พุดเวียดนาม

1

พุดแสงอุษา

1

ม่วงเทพรัตน์

1

มหาพรหมราชินี

1

มหาหงส์

2

มะลิ

1

มะลิฉัตร

1

มะลิซาไก

1

แมกโนเลีย

1

โมก

1

โมกหลวง

1

เยอบีรา

1

ราตรี

1

ราตรีสวรรค์

1

ลำดวน

1

ลำดวนดอย

1

ลิลลี่

1

สะแล่งหอมไก๋

1

แสดสยาม

1

หงส์เหิน

1

หนังหนาดอกใหญ่

1

หอมหมื่นลี้

1

อูนดง

1

แอฟริกันไวโอเลต

2


งานบริการ


ไม้ประดับภายนอก

อุปกรณ์การเกษตร »

วัสดุขยายพันธุ์พืช


ภาชนะปลูก


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


อุปกรณ์ตกแต่งสวน


พลาสติก


อุปกรณ์ให้น้ำ


เครื่องมือการเกษตร


เครื่องจักรกลเกษตร


เครื่องมือวัดทางการเกษตร

สินค้าเกษตร »

ผลไม้


ปศุสัตว์


ธัญพืช-พืชไร่


ผัก

สินค้า OTOP »

เครื่องประดับ


งานประดิษฐ์


เครื่องแต่งกาย


งานไม้


สินค้าแปรรูป


เครื่องใช้