ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

ลำปาง

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดลำปาง

ตลาดต้นไม้ »

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กฤษณา

1

กลึงกล่อม

1

กะโมกเขา

1

กำยาน

1

เกาลัด

2

ขุนไม้

1

คำมอกหลวง

1

จันกระพ้อ

1

จันอิน

1

เชอร์รี่

1

ซากุระ

1

ต้นกล้วย

2

ต้นกาแฟ

2

ต้นโกโก้

1

ต้นประคำดีควาย

1

ต้นมะขาม

3

ต้นแมคคาเดเมีย

2

ต้นลองกอง

1

ต้นลำไย

1

ต้นสตรอเบอรี่

1

ต้นส้ม

1

ตะกู

1

ท้อ

1

ทองกวาว

1

ทับทิม

1

นางพญาเสือโคร่ง

1

น้ำเต้าต้น

1

บ๊วย

1

บัวสวรรค์

1

ปรู๋

1

แปะก๊วย

2

ไผ่

5

ฝนแสนห่า

1

ฝรั่ง

1

พยุง

2

พลอง

1

พลับ

2

พลัม

1

มณฑิรา

1

มนต์จำปา

1

ม่อนไข่

1

มะกอก

1

มะขวิด

1

มะคะ

1

มะเดื่อ

1

มะตาด

1

มะนาว

3

มะป่วน

1

มะม่วง

2

มะม่วงหาว มะนาวโห่

1

มะยม

1

มะเยาเหลี่ยม

1

มะรุม

1

มังตาน

1

เมเปิ้ล

2

โมกราชินี

1

รวงผึ้ง

2

ราสพ์เบอรี่

2

โลควอท

1

สน

1

ส้มโอมือ

1

สักทอง

3

สังหยู

1

ส้านใหญ่

1

สารภี

1

เสี้ยวดอกขาว

1

โสกขาว

1

หม่อน

1

หมักม่อ

1

เหลืองอินเดีย

1

อโศก

2

อัมพวา

1


เมล็ดพันธุ์


สมุนไพร-พืชผัก


ไม้เลื้อย


ไม้ประดับภายนอก


ไม้ประดับภายใน


ไม้ดอก

กล้วยไม้

2

กล้วยไม้ดิน

1

กลาย

1

กลิ่นร่ำ

1

กำลังวัวเถลิง

1

กุหลาบ

2

กุหลาบพันปี

1

กุหลาบมอญ

1

แก้วเจ้าจอม

1

แก้วมหาวัน

1

ข้าวหมาก

1

ข้าวหลามดง

1

ขิงประดับ

1

เข็ม

1

คลิทอเรีย

1

คามิเลีย

2

คำหอม

1

คูน

1

จำปา

1

จำปี

1

จำปูน

1

ชวนชม

1

ชะบาช้าง

1

ซ่อนกลิ่น

1

ดอกแก้ว

1

ดอกโบตั๋น

1

ดาหลา

3

ต้นดอกหน้าวัว

1

นมแมว

1

นางแย้ม

1

บัวดิน

1

บีโกเนีย

1

บุหงาเซิง

1

บุหงาลำเจียก

1

บุหรง

1

เบญจมาศ

1

ปทุมมา

1

ประยงค์

1

ปริศนา

1

ปาหนัน

1

โปร่งกิ่ว

1

ผกากรอง

2

พรหมขาว

1

พลับพลึง

1

พันจำ

1

พีพวนน้อย

1

พุด

1

พุดซ้อน

1

พุดดาราราย

1

พุดตะแคง

1

พุดแตรงอน

1

พุดน้ำบุศย์

1

พุดภูเก็ต

1

พุดลิลลี่

1

พุดเวียดนาม

1

พุดแสงอุษา

1

ม่วงเทพรัตน์

1

มหาพรหมราชินี

1

มหาหงส์

2

มะลิ

1

มะลิฉัตร

1

มะลิซาไก

1

แมกโนเลีย

1

โมก

1

โมกหลวง

1

เยอบีรา

1

ราตรี

1

ราตรีสวรรค์

1

ลำดวน

1

ลำดวนดอย

1

ลิลลี่

1

สะบันงาป่า

1

สะแล่งหอมไก๋

1

แสดสยาม

1

หงส์เหิน

2

หนังหนาดอกใหญ่

1

หอมหมื่นลี้

1

เหลืองจันทน์

1

อูนดง

1

แอฟริกันไวโอเลต

1

อุปกรณ์การเกษตร »

ภาชนะปลูก


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


อุปกรณ์ตกแต่งสวน


พลาสติก


วัสดุขยายพันธุ์พืช


เครื่องมือการเกษตร


เครื่องจักรกลเกษตร


เครื่องมือวัดทางการเกษตร

สินค้าเกษตร »

ผลไม้


ปศุสัตว์


ธัญพืช-พืชไร่


ดอกไม้-ใบไม้


ผัก

สินค้า OTOP »

เครื่องประดับ


งานประดิษฐ์


เครื่องแต่งกาย


งานไม้


สินค้าแปรรูป


เครื่องใช้