ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตลาดต้นไม้ »

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระถิน

1

กระท้อน

3

กฤษณา

2

กัลปพฤกษ์

1

กานพลู

1

ขนุน

3

เคี่ยม

2

แค

2

เงาะ

5

จันทน์เทศ

3

จันอิน

1

จำปาดะ

2

จำปูลิง

2

จิก

3

ชมพู่

4

ชมพูพันทิพย์

1

ชะมวง

3

ชุมแสง

1

เชอร์รี่

2

แดง

1

ต้นกล้วย

2

ต้นกาแฟ

4

ต้นโกโก้

2

ต้นขี้เหล็ก

2

ต้นชะอม

3

ต้นประ

2

ต้นผักหวาน

3

ต้นพริกไทย

3

ต้นมะขาม

3

ต้นมะขามเทศ

2

ต้นมะขามป้อม

2

ต้นมะพร้าว

5

ต้นมะไฟ

1

ต้นมังคุด

4

ต้นยางพารา

1

ต้นลองกอง

2

ต้นละมุด

4

ต้นลำไย

1

ต้นส้ม

3

ต้นสละ

2

ต้นสะเดา

2

ต้นสะตอ

3

ต้นหมาก

3

ต้นหมากเม่า

1

ตะขบ

2

ตะเคียน

3

ตะลิงปลิง

3

ทับทิม

3

ทุเรียน

6

ทุเรียนเทศ

2

น้อยหน่า

3

เนียง

4

ประดู่

3

ปาล์มน้ำมัน

1

ไผ่

4

ฝรั่ง

3

พญาไม้

1

พยุง

2

พุทรา

3

มะกรูด

3

มะกอก

3

มะขวิด

1

มะค่าโมง

2

มะดัน

2

มะเดื่อ

3

มะตูม

3

มะนาว

6

มะปราง

2

มะปริง

1

มะเฟือง

2

มะม่วง

3

มะม่วงหาว มะนาวโห่

3

มะม่วงหิมพานต์

3

มะยม

2

มะริด

1

มะละกอ

1

มะฮอกกานี

3

มันปู

2

แมงดา

2

ยอ

2

ยางนา

4

รวงผึ้ง

1

ราชพฤกษ์

2

ละไม

3

ลางสาด

1

ศรีตรัง

2

ส้มแขก

3

ส้มเม่า

1

สมอไท

3

ส้มโอ

5

ส้มโอมือ

1

สักทอง

1

สับปะรด

1

สาเก

2

เสม็ด

2

หม่อน

2

หลุมพอทะเล

2

เหรียง

4

อินทนิล

2


เมล็ดพันธุ์


สมุนไพร-พืชผัก


ไม้เลื้อย


ไม้ประดับภายใน


ไม้ดอก


งานบริการ


ไม้ประดับภายนอก

อุปกรณ์การเกษตร »

ภาชนะปลูก


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


อุปกรณ์ตกแต่งสวน


เครื่องมือการเกษตร

สินค้าเกษตร »

ผลไม้


ผัก


ปศุสัตว์


ธัญพืช-พืชไร่


ดอกไม้-ใบไม้

สินค้า OTOP »

เครื่องแต่งกาย


งานไม้


สินค้าแปรรูป


เครื่องใช้


เครื่องประดับ


งานประดิษฐ์