ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตลาดต้นไม้ »

ไม้เลื้อย


ไม้ดอก


ไม้ประดับภายนอก


ไม้ประดับภายใน


ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระถิน

1

กระท้อน

2

กฤษณา

1

กัลปพฤกษ์

1

ขนุน

2

เคี่ยม

1

แค

1

เงาะ

4

จันทน์เทศ

2

จันอิน

2

จำปาดะ

2

จำปูลิง

2

จิก

3

ชมพู่

3

ชมพูพันทิพย์

1

ชะมวง

2

ชุมแสง

1

เชอร์รี่

1

แดง

1

ต้นกล้วย

2

ต้นกาแฟ

3

ต้นโกโก้

2

ต้นขี้เหล็ก

1

ต้นชะอม

2

ต้นประ

2

ต้นผักหวาน

2

ต้นพริกไทย

2

ต้นมะขาม

2

ต้นมะขามเทศ

1

ต้นมะขามป้อม

1

ต้นมะพร้าว

4

ต้นมะไฟ

1

ต้นมังคุด

3

ต้นยางพารา

1

ต้นลองกอง

1

ต้นละมุด

3

ต้นส้ม

2

ต้นสละ

2

ต้นสะเดา

1

ต้นสะตอ

2

ต้นหมาก

3

ต้นหมากเม่า

1

ตะขบ

2

ตะเคียน

2

ตะลิงปลิง

2

ทับทิม

2

ทุเรียน

5

ทุเรียนเทศ

1

น้อยหน่า

2

เนียง

3

ประดู่

2

ปาล์มน้ำมัน

1

ไผ่

3

ฝรั่ง

2

พญาไม้

1

พยุง

1

พุทรา

2

มะกรูด

2

มะกอก

2

มะขวิด

1

มะค่าโมง

1

มะดัน

1

มะเดื่อ

2

มะตูม

2

มะนาว

5

มะปราง

1

มะปริง

1

มะเฟือง

1

มะม่วง

2

มะม่วงหาว มะนาวโห่

2

มะม่วงหิมพานต์

2

มะยม

1

มะริด

1

มะละกอ

1

มะฮอกกานี

2

มันปู

2

แมงดา

1

ยอ

1

ยางนา

3

รวงผึ้ง

1

ราชพฤกษ์

1

ละไม

2

ลางสาด

1

ศรีตรัง

1

ส้มแขก

2

สมอไท

2

ส้มโอ

4

ส้มโอมือ

1

สับปะรด

1

สาเก

1

เสม็ด

1

หม่อน

1

หลุมพอทะเล

2

เหรียง

3

อินทนิล

2


สมุนไพร-พืชผัก


เมล็ดพันธุ์


งานบริการ

อุปกรณ์การเกษตร »

อุปกรณ์ตกแต่งสวน


ภาชนะปลูก


เครื่องมือการเกษตร


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

สินค้าเกษตร »

ผัก


ผลไม้


ธัญพืช-พืชไร่


ปศุสัตว์


ดอกไม้-ใบไม้

สินค้า OTOP »

สินค้าแปรรูป


เครื่องประดับ


เครื่องใช้