ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตลาดต้นไม้ »

สมุนไพร-พืชผัก


เมล็ดพันธุ์


ไม้เลื้อย


ไม้ดอก


ไม้ประดับภายนอก


ไม้ประดับภายใน


ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระถิน

1

กระท้อน

4

กฤษณา

2

กัลปพฤกษ์

1

ขนุน

5

เคี่ยม

2

แค

2

เงาะ

6

จันทน์เทศ

4

จันทร์หอม

1

จันอิน

2

จามจุรี

1

จำปาดะ

4

จำปูลิง

2

จิก

3

จิกทะเล

1

ชมพู่

6

ชมพูพันธุ์ทิพย์

2

ชะมวง

3

ชิงชัน

1

ชุมแสง

1

เชอร์รี่

2

แดง

3

ต้นกล้วย

3

ต้นกาแฟ

6

ต้นโกโก้

4

ต้นขี้เหล็ก

3

ต้นชะอม

4

ต้นประ

3

ต้นผักหวาน

3

ต้นพริกไทย

4

ต้นมะขาม

4

ต้นมะขามเทศ

2

ต้นมะขามป้อม

3

ต้นมะพร้าว

5

ต้นมะไฟ

2

ต้นมังคุด

8

ต้นยางพารา

1

ต้นลองกอง

3

ต้นละมุด

6

ต้นลำไย

2

ต้นส้ม

5

ต้นสละ

4

ต้นสะเดา

3

ต้นสะตอ

5

ต้นหมาก

4

ต้นหมากเม่า

1

ต้นหูกวาง

1

ต้นองุ่น

1

ตะขบ

2

ตะเคียน

5

ตะลิงปลิง

4

ทองหลางลาย

1

ทับทิม

4

ทุเรียน

9

ทุเรียนเทศ

3

น้อยหน่า

5

นางพญาเสือโคร่ง

1

เนียง

5

บุนนาค

2

ประดู่

3

ปาล์มน้ำมัน

1

ไผ่

5

ฝรั่ง

5

พญาไม้

3

พยุง

3

พิกุล

1

พุทรา

4

มะกรูด

4

มะกอก

4

มะขวิด

1

มะค่าแต้

1

มะค่าโมง

3

มะดัน

2

มะเดื่อ

4

มะตูม

4

มะนาว

7

มะปราง

3

มะปริง

3

มะพลับ

2

มะเฟือง

2

มะม่วง

6

มะม่วงหาว มะนาวโห่

5

มะม่วงหิมพานต์

4

มะมุด

2

มะยม

2

มะละกอ

1

มะเหมี่ยว

1

มะฮอกกานี

4

มันปู

3

แมงดา

3

ยอ

2

ยางนา

6

รวงผึ้ง

3

ราชพฤกษ์

2

ละไม

4

ลังแข

1

ลางสาด

3

ศรีตรัง

1

ส้มแขก

4

ส้มเม่า

2

สมอไท

3

ส้มโอ

8

ส้มโอมือ

1

สักทอง

2

สับปะรด

1

สาเก

2

เสม็ด

2

หม่อน

3

หลุมพอทะเล

4

หว้า

1

เหรียง

7

อินทนิล

2


งานบริการ

อุปกรณ์การเกษตร »

อุปกรณ์ตกแต่งสวน


ภาชนะปลูก


เครื่องมือการเกษตร


พลาสติก


วัสดุขยายพันธุ์พืช


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


เครื่องจักรกลเกษตร

สินค้าเกษตร »

ผัก


ผลไม้


ธัญพืช-พืชไร่


ปศุสัตว์


ดอกไม้-ใบไม้

สินค้า OTOP »

สินค้าแปรรูป


เครื่องประดับ


เครื่องแต่งกาย


งานประดิษฐ์


เครื่องใช้