ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตลาดต้นไม้ »

สมุนไพร-พืชผัก


เมล็ดพันธุ์


ไม้เลื้อย


ไม้ดอก


ไม้ประดับภายนอก


ไม้ประดับภายใน


ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระถิน

1

กระท้อน

4

กฤษณา

2

กัลปพฤกษ์

1

กานพลู

1

ขนุน

3

เคี่ยม

2

แค

2

เงาะ

5

จันทน์เทศ

3

จันทร์หอม

1

จันอิน

2

จำปาดะ

3

จำปูลิง

2

จิก

3

ชมพู่

5

ชมพูพันทิพย์

2

ชะมวง

3

ชิงชัน

1

ชุมแสง

1

เชอร์รี่

2

แดง

2

ต้นกล้วย

2

ต้นกาแฟ

5

ต้นโกโก้

4

ต้นขี้เหล็ก

2

ต้นชะอม

4

ต้นประ

2

ต้นผักหวาน

3

ต้นพริกไทย

3

ต้นมะขาม

3

ต้นมะขามเทศ

2

ต้นมะขามป้อม

3

ต้นมะพร้าว

4

ต้นมะไฟ

2

ต้นมังคุด

7

ต้นยางพารา

1

ต้นลองกอง

2

ต้นละมุด

5

ต้นลำไย

2

ต้นส้ม

4

ต้นสละ

3

ต้นสะเดา

2

ต้นสะตอ

3

ต้นหมาก

4

ต้นหมากเม่า

1

ต้นองุ่น

1

ตะขบ

2

ตะเคียน

3

ตะลิงปลิง

3

ทองหลางลาย

1

ทับทิม

3

ทุเรียน

8

ทุเรียนเทศ

2

น้อยหน่า

4

นางพญาเสือโคร่ง

1

เนียง

4

บุนนาค

2

ประดู่

3

ปาล์มน้ำมัน

1

ไผ่

5

ฝรั่ง

4

พญาไม้

1

พยุง

2

พิกุล

1

พุทรา

3

มะกรูด

3

มะกอก

4

มะขวิด

1

มะค่าโมง

2

มะดัน

2

มะเดื่อ

3

มะตูม

3

มะนาว

6

มะปราง

2

มะปริง

1

มะเฟือง

2

มะม่วง

5

มะม่วงหาว มะนาวโห่

4

มะม่วงหิมพานต์

3

มะยม

2

มะริด

1

มะละกอ

1

มะฮอกกานี

3

มันปู

2

แมงดา

2

ยอ

2

ยางนา

5

รวงผึ้ง

3

ราชพฤกษ์

2

ละไม

3

ลางสาด

1

ศรีตรัง

2

ส้มแขก

3

ส้มเม่า

1

สมอไท

3

ส้มโอ

7

ส้มโอมือ

1

สักทอง

1

สับปะรด

1

สาเก

2

เสม็ด

2

หม่อน

3

หลุมพอทะเล

2

เหรียง

5

อินทนิล

2


งานบริการ

อุปกรณ์การเกษตร »

อุปกรณ์ตกแต่งสวน


ภาชนะปลูก


เครื่องมือการเกษตร


พลาสติก


วัสดุขยายพันธุ์พืช


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


เครื่องจักรกลเกษตร

สินค้าเกษตร »

ผัก


ผลไม้


ธัญพืช-พืชไร่


ปศุสัตว์


ดอกไม้-ใบไม้

สินค้า OTOP »

สินค้าแปรรูป


เครื่องประดับ


เครื่องแต่งกาย


งานประดิษฐ์


เครื่องใช้