ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตลาดต้นไม้ »

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระถิน

1

กระท้อน

3

ขนุน

3

เคี่ยม

1

แค

1

เงาะ

2

จันทน์เทศ

1

จำปูลิง

1

จิก

3

ชมพู่

4

ชะมวง

3

ชุมแสง

1

แดง

1

ต้นกล้วย

3

ต้นกาแฟ

3

ต้นชะอม

3

ต้นผักหวาน

3

ต้นพริกไทย

3

ต้นมะขาม

2

ต้นมะพร้าว

4

ต้นมะไฟ

1

ต้นมังคุด

3

ต้นยางพารา

1

ต้นลองกอง

2

ต้นละมุด

3

ต้นลำไย

1

ต้นส้ม

3

ต้นสละ

1

ต้นสะเดา

2

ต้นสะตอ

3

ต้นหมาก

4

ตะขบ

1

ตะเคียน

2

ตะลิงปลิง

1

ทับทิม

3

ทุเรียน

3

ทุเรียนเทศ

1

น้อยหน่า

2

เนียง

3

ประดู่

2

ปาล์มน้ำมัน

1

ไผ่

4

ฝรั่ง

3

พยุง

1

พุทรา

2

มะกรูด

1

มะกอก

3

มะค่าโมง

1

มะดัน

1

มะเดื่อ

2

มะตูม

2

มะนาว

6

มะปราง

2

มะปริง

1

มะเฟือง

2

มะม่วง

3

มะม่วงหาว มะนาวโห่

2

มะม่วงหิมพานต์

4

มะละกอ

1

มะฮอกกานี

1

มันปู

2

แมงดา

2

ยางนา

4

ราชพฤกษ์

1

ลางสาด

1

ส้มแขก

3

ส้มโอ

5

ส้มโอมือ

1

สักทอง

1

สาเก

1

หลุมพอทะเล

3

เหรียง

4

อินทนิล

1


เมล็ดพันธุ์


สมุนไพร-พืชผัก


ไม้เลื้อย


ไม้ประดับภายใน


ไม้ดอก


งานบริการ


ไม้ประดับภายนอก

อุปกรณ์การเกษตร »

อุปกรณ์การประมง


เครื่องมือการเกษตร


ภาชนะปลูก


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


อุปกรณ์ตกแต่งสวน

สินค้าเกษตร »

ปศุสัตว์


ธัญพืช-พืชไร่


ดอกไม้-ใบไม้


ผลไม้


ผัก

สินค้า OTOP »

สินค้าแปรรูป


เครื่องใช้


เครื่องแต่งกาย


เครื่องประดับ


งานประดิษฐ์