ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

ชุมพร

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดชุมพร

ตลาดต้นไม้ »

ไม้เลื้อย


ไม้ดอก


ไม้ประดับภายนอก


ไม้ประดับภายใน


ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระท้อน

1

กานพลู

1

ขนุน

6

แค

1

ไคร้ย้อย

1

เงาะ

6

จันทน์เทศ

2

จำปาดะ

2

จิก

2

ชมพู่

1

ชะมวง

1

ต้นกล้วย

4

ต้นกาแฟ

9

ต้นโกโก้

4

ต้นชะอม

1

ต้นผักหวาน

1

ต้นพริกไทย

4

ต้นมะขาม

1

ต้นมะพร้าว

7

ต้นมะไฟ

1

ต้นมังคุด

7

ต้นลองกอง

3

ต้นละมุด

3

ต้นสตรอเบอรี่

1

ต้นส้ม

3

ต้นสละ

1

ต้นสะตอ

5

ต้นหมาก

2

ต้นหมากเม่า

1

ต้นอะโวคาโด

1

ต้นแอปเปิ้ล

1

ตะขบ

1

ตะลิงปลิง

1

เตยทะเล

1

ทองหลางลาย

1

ทับทิม

1

ทุเรียน

22

ทุเรียนเทศ

6

น้อยหน่า

1

เนียง

2

บ๊วย

1

ประดู่

1

ปาล์มน้ำมัน

1

ฝรั่ง

2

พยุง

1

พุทรา

1

มะกรูด

1

มะเดื่อ

1

มะนาว

4

มะม่วง

4

มะม่วงหิมพานต์

3

มะยม

1

มะเหมี่ยว

1

มันปู

2

แมงดา

1

ยางนา

1

ละหุ่ง

1

ศุภโชค

1

ส้มโอ

4

สักทอง

1

สำโรง

1

หม่อน

1

หว้า

1

เหรียง

9

เหลืองปรีดียาธร

1

อินจันทร์

1

อินทนิล

1


สมุนไพร-พืชผัก


เมล็ดพันธุ์


งานบริการ

อุปกรณ์การเกษตร »

อุปกรณ์ตกแต่งสวน


ภาชนะปลูก


เครื่องมือการเกษตร


วัสดุขยายพันธุ์พืช


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

สินค้าเกษตร »

ผัก


ผลไม้


ธัญพืช-พืชไร่


ปศุสัตว์

สินค้า OTOP »

สินค้าแปรรูป


งานไม้


งานประดิษฐ์