ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จังหวัด

กาญจนบุรี

รวมข้อมูลร้านขายต้นไม้ รับจัดสวน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน สินค้า OTOP ในจังหวัดกาญจนบุรี

ตลาดต้นไม้ »

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระถิน

1

กฤษณา

1

ขนุน

2

แคนา

2

เงาะ

1

จามจุรี

1

ชมพู่

1

ชมพูพันทิพย์

1

ชิงชัน

1

ซิลโอ๊ค

1

แดง

1

ต้นกล้วย

2

ต้นโกโก้

2

ต้นขี้เหล็ก

1

ต้นไข่เน่า

1

ต้นแจง

1

ต้นผักหวาน

2

ต้นมะขาม

2

ต้นมะขามป้อม

3

ต้นมะพร้าว

3

ต้นมังคุด

1

ต้นรัง

1

ต้นละมุด

1

ต้นสะเดา

1

ต้นหมากเม่า

2

ตะเคียน

1

ตะแบก

1

ทองกวาว

1

ทับทิม

2

ทุเรียน

1

ทุเรียนเทศ

1

น้อยหน่า

1

ประดู่

2

ปาล์มน้ำมัน

1

ไผ่

13

ฝรั่ง

2

พยุง

2

พิกุล

1

โพธิ์

1

มะกรูด

4

มะเกลือ

1

มะดัน

1

มะเดื่อ

1

มะตูม

1

มะนาว

8

มะปราง

1

มะม่วง

2

มะม่วงหาว มะนาวโห่

1

มะม่วงหิมพานต์

1

มะยม

1

มะละกอ

2

มะเหมี่ยว

1

มะฮอกกานี

1

เมเปิ้ล

1

ยอ

1

ยางนา

1

ยูคาลิปตัส

2

รวงผึ้ง

1

สน

1

ส้มโอ

2

สักทอง

3

สาธร

1

สาละลังกา

1

หว้า

1

เหลืองปรีดียาธร

1

อโศก

1

อินทนิล

1


เมล็ดพันธุ์


สมุนไพร-พืชผัก


ไม้เลื้อย


ไม้ประดับภายใน


ไม้ดอก


งานบริการ


ไม้ประดับภายนอก

อุปกรณ์การเกษตร »

วัสดุขยายพันธุ์พืช


ภาชนะปลูก


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


อุปกรณ์ตกแต่งสวน


อุปกรณ์การประมง


พลาสติก


อุปกรณ์ให้น้ำ


เครื่องมือการเกษตร


เครื่องจักรกลเกษตร

สินค้าเกษตร »

ผลไม้


ปศุสัตว์


ธัญพืช-พืชไร่


ดอกไม้-ใบไม้


ผัก

สินค้า OTOP »

เครื่องประดับ


งานประดิษฐ์


เครื่องแต่งกาย


สินค้าแปรรูป


เครื่องใช้


งานไม้