ธัญญ์รวีการเกษตร
แชร์บน facebook
อบรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่กลุ่มพืช เมล่อน รุ่นที่1,,แคนตาลูบ
ชื่อสินค้า:

อบรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่กลุ่มพืช เมล่อน รุ่นที่1

รหัส:
266061
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณปุ้ม
โทรศัพท์:
095-6145142,095-4794642
หรือคลิกที่
รายละเอียด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฟาร์มเมล่อน เจษฎา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี


กำหนดการ
9.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน
9.30 - 10.00 น. บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการปลูกเมล่อน การเตรียมดิน
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.30 น. ปฏิบัติการเพาะเมล็ด
11.30 - 12.00 น. ถาม - ตอบ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการปลูก การทำค้าง การผสมเกสร การแขวนผล การตัดแต่งแขนงใบ
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. ปฏิบัติการให้น้ำและปัจจัยการผลิต การดูแลและป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว
16.00 - 16.30 น. ถาม - ตอบ

วิทยากรบรรยาย : เวลาและเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วิทยากร : ดร.สมบูรณ์ เพชรดิน
วิทยากรร่วม : นายเจษฎา พวงบุปผา

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม คนละ 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด (กรุณาชำระเงินก่อนเข้าร่วมอบรม)
โอนเข้าบัญชี กสิกร ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 536-201-7922 สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก

สอบถามรายละเอียดที่ โทีร. 095-479-4642
คำสำคัญ: เมล่อน
โพสข้อความ