ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
แชร์บน facebook
ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับทิลิส),,สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
ชื่อสินค้า:

ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับทิลิส)

รหัส:
257823
ราคา:
400.00
ติดต่อ:
คุณชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
โทรศัพท์:
02-9861680 -2
หรือคลิกที่
รายละเอียด
กลุ่มผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ราคาต่อหน่วย: 400 บาท
ค่าขนส่ง: 80 บาท
รายละเอียด:

- ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
- ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
- ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า
จุลินทรีย์ชีวภาพ
- ปราบเชื้อราโรคพืช โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว
- ปราบเชื้อราโรคเห็ด โรคกุ้งแห้งในพริก ฯลฯ

ไบโอเซ็นเซอร์ -TM คือ ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ บาซิลลัส ซับธิลิส ผ่านการจดทะเบียนรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ที่มีความสามารถในการกำจัดโรคพืชได้ทั้งราและบัคเตรี ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรคกรากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่าของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม มะนาว มะละกอ สับปะรด และยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา phytophthora โรคเกล้าเน่ายุบ ในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ ถั่ว พริก ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับที่เกิดจากเชื้อเรา Pythium (Pythium spp), Rhizogtonia (Rhizogtonia spp), และSclerotium (Sclerotium spp.) และที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM สามารถกำจัดเชื้อราที่เป็นศัตรูของMushroomได้เกือบทุกชนิด โดยที่ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ไม่เป็นอันตรายต่อMushroom

หลักการและเทคนิคการใช้เชื้อ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM

- ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เป็นสิ่งทีมีชีวิตที่จะถูกทำลายโดยรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) จากแสงแดด ดังนั้นควรฉีดพ่นตอนเย็นแดดอ่อน ๆ จะช่วยยืดอายุ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM บนต้นพืชให้มีประสิทธิภาพอยู่ได้นาน
- เชื้อราและโรคบางชนิด เช่น โรคเน่าคอรวง โรคผลเน่า โรคยางเปลือกแห้ง (PANEL DRYNESS) โรคราสนิม มักอาศัยอยู่ด้านล่างของใบและผล ดังนั้นการพ่นให้ครอบคลุมบริเวณส่วนบนและส่วนล่างของใบพืชด้วย จึงจะสามารถควบคุมเชื้อเราโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปรับหัวฉีดเครื่องพ่น ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ให้ละอองเล็กที่สุด จะช่วยให้ละอองเชื้อยึดติดผิวใบได้ดี - ควรผสมสารลดแรงตึงผิว (ม้อยเจอร์แพล้น -TM) ในการพ่นทุกครั้ง ตามอัตราที่แนะนำในฉลาก - ควรฉีดพ่น ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เมื่อสำรวจพบเชื้อราโรคพืชตั้งแต่ยังระบาดไม่มากจะให้ผลในการควบคุมดีกว่าในช่วงที่พบเชื้อราโรคพืชระบาดรุนแรง - ไม่ควรผสม ไบโอเซ็นเซอร์ -TM กับสารป้องกันกำจัดเชื้อราในคราวเดียวกัน เนื่องจากสารเคมีบางชนิดอาจทำให้ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เสื่อมประสิทธิภาพลงได้ - เนื่องจาก ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เป็นจุลินทรีย์ที่รักษาเชื้อราโรคพืช จึงอาจทำงานช้ากว่าการใช้ยาเคมี ดังนั้นการใช้อัตราสูงกว่าคำแนะนำไม่ช่วยให้รักษาโรคได้เร็วขึ้นการใช้อัตราต่ำกว่าคำแนะนำ จะส่งผลให้รักษาไม่ได้ผล และทำความเสียหายแก่ผลผลิต จึงควรใช้ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ตามอัตราที่แนะนำ - เมื่อพบการระบาดของเชื้อรา โรคพืชรุนแรง ควรฉีดพ่นตามอัตราที่แนะนำโดยการพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ระยะห่าง 3 - 4 วันครั้ง จะช่วยลดความเสียหายได้ดีกว่าการพ่นครั้งเดียว

การขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM

1. การใช้ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เร็จรูปในอัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรก็สามารถใช้ได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ, ตามที่มีผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ทำลายเชื้อราตามชนิดและสายพันธุ์ที่ระบุไว้ในฉลาก , มีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ , มีหลายบริษัททั้งผลิตในประเทศและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาจำหน่ายให้เกษตรกรส่วนมากอยู่ในราคาระดับแพง ตั้งแต่ราคากิโลกรัมละ 1,000 – 1,200 บาท อัตราผสมน้ำมีตั้งแต่ 50-80 กรัมหรือซีซี /น้ำ 20 ลิตร ทำให้ 1 ไร่เสียเงิน 300-400บาท และมักให้ใช้ทุก 3-5 วัน นับว่าสิ้นเปลืองมาก การขยายเชื้อจะช่วยให้ประหยัดได้
2.ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM กับมะพร้าวอ่อน, ใช้มะพร้าวอ่อน 1 ลูก, เปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้แล้วใส่ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM1 ช้อนชา ( 1ซอง ) ปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วัน นำมาผสมน้ำได้ 20 ลิตร
3.ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ด้วยน้ำมะพร้าวแก่จากตลาด นำน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดมาต้มให้เดือด 5 นาที, ตักฟองทิ้ง รอจนเย็นลง แล้วใส่ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM 5 ช้อนชา ( 5 ซอง ) ต่อน้ำมะพร้าว 15 ลิตร (ถ้าน้ำมะพร้าวไม่พอเติมน้ำเปล่าจนได้รวม 15 ลิตรก่อนต้ม ) ให้อากาศแบบที่ใช้ในตู้ปลา 24 ชั่วโมง,นำไปผสมกับน้ำได้รวม 100 ลิตร สำหรับฉีดพ่น
4. ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทราย ใช้น้ำ 15 ลิตร เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋อง น้ำตาลทราย 3 ช้อน เติม ไบโอเซ็นเซอร์ -TM 5 ช้อนชาหรือ 5 ซอง ให้อากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง สามารถใช้ผสมน้ำได้ 100 ลิตรหรือ 5 ถัง
5. ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ด้วยไข่ไก่สด, ใช้น้ำ 15 ลิตร, ไข่ไก่ 5 ฟอง, ตัก ไบโอเซ็นเซอร์ -TM 5 ช้อนชาหรือ 5 ซอง, ใช้ Smectotite -TM 500 กรัม, น้ำมันพืช 1.5-2 ช้อนชา เป่าอากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง ใช้ผสมน้ำ 5 ถัง (100 ลิตร)
6. การขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ด้วยนมกล่อง, ใช้นมกล่องพาสเจอร์ไรส์ตามท้องตลาดทั่วไป 1 กล่อง (250 ซี.ซี.) เปิดฝาออกให้เท ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ใส่ได้, โดยเติม ไบโอเซ็นเซอร์ -TM1 แพค (5 กรัม) หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงมาผสมน้ำได้
7. ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TMด้วยแป้ง อยู่ระหว่างการทดลอง
8. ฉีดพ่นตอนเย็น เพื่อป้องกันเชื้อถูกทำลายด้วยยูวีในแสงแดด
9. ฉีดพ่นเปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ เพื่อให้สัมผัสกับเชื้อราโรคพืชได้มากเท่าที่จะมากได้

----------------------------------------------------------

Biosensor-TM
Biosensor-TM products from microorganisms that are capable of eliminating the mold and bacterial diseases. Has been selected to be highly effective in preventing plant diseases caused by fungi important in diseases such as root rot rot of durian pepper citrus, lemon, papaya, pineapple and rubber caused by the fungus phytophthora disease skull rot. Collapse In cucurbits, tomatoes, peppers, beans, vegetables and flowers that are caused by Pythium (Pythium spp), Rhizogtonia (Rhizogtonia spp), and Sclerotium (Sclerotium spp.) And featured special is Biosensor-TM can eliminate. Mushroom fungi are the enemy of almost every kind. The Biosensor-TM Not harm Mushroom

Principles and techniques infection Biosensor-TM.

- Biosensor-TM is a life that is destroyed by ultra-violet radiation (UV) from the sun, so be sprayed evening sun light will help extend the life Biosensor-TM on the plant is to be effective. time
- Fungal diseases such as rot and fruit rot disease Carwg rubber dried (PANEL DRYNESS) rust disease often live below the leaves and fruit. So the spray to cover the top and bottom of the plant. I believe we will be able to control plant diseases effectively.
- Adjust the nozzle sprayers Biosensor-TM the smallest particles. Allows infected droplets adhere to the surface well.
- Mix surfactant. (Moisture Plant -TM) to spray every time. According to the label instructions
- Should be sprayed when Biosensor-TM survey found fungal plant disease since the outbreak is not very likely to result in better control over common fungal pathogen outbreak of violence.
- Do not mix Biosensor-TM with anti-mold removal at the same time. Because some chemicals can cause performance degradation Biosensor-TM down.
- Because Biosensor-TM a fungal plant disease organisms. It may be slower than using chemical drugs. Thus, the higher rate does not provide medical advice faster rate using the instructions below. Will result in ineffective treatment. And damage the product should be used Biosensor-TM the recommended rate.
- Upon the outbreak of severe fungal plant should be sprayed at the rate recommended by spraying consecutive two times the distance 3-4 times a day will help reduce the damage was better to spray once.

The expansion Biosensor-TM

1. Using Biosensor-TM finished at 100 grams per 20 liters of water was available as products imported from abroad, as a manufacturer. Biological species of fungus to destroy the species listed on the label, with both powder and liquid, there are many companies both domestically produced and imported from abroad. Most farmers sell the affordable price level. Since the price per kg 1000-1200 baht water rates range from 50-80 grams or ml / 20 liters of water to make one farm to pay 300-400 baht and often make use of every 3-5 days as much wastage. The expansion will help save the infection.

2. Expand Biosensor-TM with coconut, coconut using one ball, open the lid ajar enough inoculation to enter Biosensor-TM 1 teaspoon (1 case), cover and leave for 1-2 days mixed in water. 20 liters

3. Expand Biosensor-TM with coconut juice from the market. Bring juice to the market to boil 5 minutes, scoop the bubbles leave until cool, then put Biosensor-TM 5 tsp (5 pack) per coconut water, 15 liters (If juice is not enough, add water until the total 15. liter boiler), the air used in the aquarium 24 hours, mixed with 100 liters of wa
คำสำคัญ: ยาฆ่าเชื้อรา
โพสข้อความ