Tree Gardens
แชร์บน facebook
ลิ้นกระบือด่าง,,ลิ้นกระบือ
ชื่อสินค้า:

ลิ้นกระบือด่าง

รหัส:
245824
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณสิทธิชัย นิลนวล
โทรศัพท์:
0812956070
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ใบสีขาว ใต้ใบสีแดง ลักษณะเป็นไม้พุ่ม ปลูกกลางแจ้งได้
โพสข้อความ
14 ธันวาคม 2560 09:53