ร้านนิวแอมK-ME
แชร์บน facebook
น้ำส้มควันไม้ แกลอน 30 ลิตร ,นิวแอมเคมี,สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
ชื่อสินค้า:

น้ำส้มควันไม้ แกลอน 30 ลิตร

รหัส:
222202
ราคา:
2,000.00
ติดต่อ:
คุณแอม สุดสวัสดิ์
โทรศัพท์:
0950071176
หรือคลิกที่
รายละเอียด

การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้
1. ใช้ในการเกษตร
น้ำส้มควันไม้จัดได้ว่าเป็นน้ำส้มสารพัดประโยชน์ ที่เหมาะสมจะมีไว้ติดบ้าน เพราะสามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้ ดังนี้
• ความเข้มข้น 100 % ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนและไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง
• ผสมน้ำ 20 เท่า ราดทำลายมดและปลวก
• ผสมน้ำ 200 เท่า ฉีดพ่นใบไม้ เพื่อฆ่าแมลงกัดเจาะใบพืชและขับไล่แมลงรวมถึงป้องกันเชื้อรา รดโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต
น้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นสูง มีฤทธิในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง เนื่องจากมีความเป็นกรดสูงและมีสารประกอบ เช่น เมธานอล และฟีนอล ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้ดีเมื่อเจือจาง 200 เท่า จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น เนื่องจากได้รับสารอาหาร จากกรดน้ำส้ม น้ำส้มควันไม้จึงสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้ดี เช่น
• ใช้ผสมน้ำ 20 เท่า พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน เช่น โรคเน่า และจากแบคทีเรีย โรคโคนเน่าจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย ฯลฯ ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ ที่ความเข้มข้นจะเท่ากับการอบฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน ควรทำก่อนการเพราะปลูก 10 วัน เพราะน้ำส้มควันไม้ที่รดลงดินจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เกิดคาร์บอนโมโนออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่อพืช แต่เมื่อแก๊สคาร์บอนโมโนออกไซด์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจึงจะสามารถปลูกพืชได้ รวมทั้งพืชจะได้รับประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

โพสข้อความ
29 พฤษภาคม 2557 06:16