ไม้งาม
แชร์บน facebook
แสนดี," สารเสริมประสิทธิภาพพืชแสนดี , ฮอร์โมนพืชแสนดี , แสนดี ",ฮอร์โมนพืช
ชื่อสินค้า:

แสนดี

รหัส:
205034
ราคา:
550.00
ติดต่อ:
คุณหนู
โทรศัพท์:
หรือคลิกที่
รายละเอียด
สารเสริมประสิทธิภาพ แสนดี (SARDI) ผลิตจากผลิตผลจากสัตว์ที่มีธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ สำหรับพืช ไม่น้อยกว่า 13 ชนิด มีฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช ช่วยสร้าง และเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทุกส่วน
เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ให้พืชแข็งแรง สมบูรณ์ โตไว ได้น้ำหนัก
และต้านทานโรค สารเสริมประสิทธิภาพแสนดี เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นกลาง
ไม่มีฤทธิ์ตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อพืช สัตว์ ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม
ใช้ได้กับ พืชสวน พืชไร่ นาข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา ปาล์ม สับปะรด
พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
***โดยเฉพาะกับเห็ดทุกชนิด***
ผลิตโดย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน จีงหวัดนครปฐม
ขนาดบรรจุ 1,000 ซี.ซี.
คำสำคัญ: ฮอร์โมนพืช
โพสข้อความ
27 กันยายน 2556 11:05