Details Garden
แชร์บน facebook
บีโกเนียใบ,บีโกเนีย,บีโกเนีย
ชื่อสินค้า:

บีโกเนียใบ

รหัส:
202836
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณนฤมล บุญลือ
โทรศัพท์:
08-2365-2328
หรือคลิกที่
รายละเอียด
บีโกเนีย
กระถาง 3" 50 บาท
กระถาง 8" 100 บาท
อ่างดินเผา 11" 250 บาท
อ่าง 15" 500 บาท
คำสำคัญ: บีโกเนีย
โพสข้อความ
03 กันยายน 2556 12:03