Nap.NPK
แชร์บน facebook
เครื่องวัดคุณสมบัติดิน 4in1,เครื่องมือวัดทางการเกษตร เครื่องวัดค่า pH  เครื่องวัดคุณสมบัติดิน วัดNPK วัดความสมบูรณ์ดิน ,เครื่องวัดค่าสารอาหาร
ชื่อสินค้า:

เครื่องวัดคุณสมบัติดิน 4in1

รหัส:
156358
ราคา:
1,190.00
ติดต่อ:
คุณภัทร
โทรศัพท์:
089790189
หรือคลิกที่
รายละเอียด
เครื่องวัดความสมบูรณ์ของดิน 4in1 ลิขสิทธิ์อเมริกา
- วัดค่า pH กรด ด่าง
- วัดค่าความชื้น
- วัดปริมาณแสง
- วัดความสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารหลัก(N P K) ในดิน

วิธีการใช้เครื่องวัดคุณสมบัติดิน 4in1
-เลื่อนปุ่มที่ท่านต้องการวัดไปที่ตำแหน่งนั้น เช่น วัดแสง เลื่อนไปที่ Light ใช้วัดแสงในตำแหน่งที่ต้องการเข็มสเกลจะกระดิก (ช่องสเกลบนสุด)

สิ่งสำคัญในการเจริญเติบโตของต้นไม้
- ความสว่างของแสงในบริเวณนั้น
- ระดับความชื้นในดิน
- ระดับความสมบูรณ์ของดิน (Combined nitrogen, phosphorus & potash levels)
- ความเป็นกรด - ด่างของดิน (pH) Levels

ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว มีการเจริญเติบโตในดินที่แตกต่างกัน Rapitest มิเตอร์ 4in1 จะช่วยให้การคำนวณระดับการใส่ปุ๋ยตรงกับความต้องการของพืช และสามารถที่จะบอกสภาพดินของคุณได้ง่าย และรวดเร็ว
เมื่อปรับปุ่มมิเตอร์ไปที่ Fertilizer Analysis จะเป็นการวัดความสมบูรณ์ของดิน ซึ่งแบ่งเป็นช่วง 3 ช่วง คือ
- Too Little หมายถึง มีปริมาณไนโตรเจน (N) น้อยกว่า 50 PPM, ฟอสฟอรัส (P) น้อยกว่า 4 PPM, โปแตส (K) น้อยกว่า 50 PPM
- Ideal หมายถึง มีปริมาณไนโตรเจน (N) 50 - 200 PPM, ฟอสฟอรัส (P) 4 - 14 PPM, โปแตส (K) 50 - 200 PPM ซึ่งเป็นช่วงค่าที่เหมาะสมที่สุด
- Too much หมายถึง มีปริมาณไนโตรเจน (N) มากกว่า 200 PPM, ฟอสฟอรัส (P) มากกว่า 14 PPM, โปแตส (K) มากกว่า 200 PPM

Rapitest Meter 4in1 มีคู่มือ (ภาษาอังกฤษ) แนะนำการใช้ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงสภาพดิน เพื่อดูแลการเติบโต และสภาพของต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ผล ในสวนของคุณ
- Rapitest mini 4 in 1 ช่วยให้คุณทราบค่า pH, ความชื้น, ค่าแสงสว่าง และระดับค่าโดยรวมของไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปรแตสในดิน ทำให้คุณทราบสภาพความสมบูรณ์ของดิน
- electrode ยาว 7.5 นิ้ว
- ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ใช้ง่าย และสะดวก เพียงปรับปุ่มที่อยู่ด้านหน้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

โทร.081-611-4421
Nap.NPK@gmail.com
http://gardenshop.myreadyweb.com/home
โพสข้อความ