สวนอารียา
แชร์บน facebook
ต้นกาแฟอาราบีก้า,ขายต้นกาแฟอาราบีก้า,ต้นกาแฟ
ชื่อสินค้า:

ต้นกาแฟอาราบีก้า

รหัส:
141738
ราคา:
15.00
ติดต่อ:
คุณอารียา ยอดคำ
โทรศัพท์:
0821966359
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ปัจจุบันได้ทำสวนกาแฟอยู่แล้ว และได้รับซื้อผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อนำไปแปรรูป ทุกๆปีผลผลิตยังไม่พอกับความต้องการของลูกค้า จึงได้นำผลผลิตนำมาขยายพันธุ์ขาย และก็จะรับซื้อผลผลิตในราคาท้องตลาดทุกปีแต่ไม่มีการผูกมัดใดๆทั้งสิ้น
พันธุ์กาแฟอาราบีก้าที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
• เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคราสนิม
• มีลักษณะต้นเตี้ย ข้อสั้น ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ
• เป็นพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกรมวิชาการเกษตร คือ สายพันธุ์ คาติมอร์ CIFC 7963

ลักษณะดิน
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ชั้นดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีความเป็นกรดด่าง 5.5 - 6.5 และระบายน้ำดี
สภาพภูมิอากาศ
มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15 - 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60 %
แหล่งน้ำ
อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี
มีการกระจายของฝน 5 - 8 เดือน
มีแหล่งน้ำสะอาดและมีปริมาณพอที่จะให้น้ำได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง


การปลูก

ต้นกล้าอายุตั้งแต่ 8 - 12 เดือน หรือ มีใบจริงไม่น้อยกว่า 4 - 5 คู่
• ระยะปลูก 1.5x 1.5เมตร
• ขนาดหลุมปลูก 30 x 30x30 เซนติเมตร
โพสข้อความ