ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
แชร์บน facebook
ไมโตฟากัส (จุลินทรีย์กำจัดไรศัตรูเห็ด),หินแร่ภูเขาไฟ จับก๊าซของเสียในบ่อกุ้ง บ่อปลา,วัคซีนป้องกันศัตรูพืช
ชื่อสินค้า:

ไมโตฟากัส (จุลินทรีย์กำจัดไรศัตรูเห็ด)

รหัส:
133597
ราคา:
200.00
ติดต่อ:
คุณชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
โทรศัพท์:
02-9861680 -2
หรือคลิกที่
รายละเอียด
กลุ่มผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ชีวภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ราคาต่อหน่วย: 200 บาท
ค่าขนส่ง: 80 บาท
รายละเอียด:

ไมโตฟากัส เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดไรศัตรูเห็ด โดยเฉพาะไรไข่ปลา ซึ่งเป็นปัญหาในธุรกิจการเพาะเห็ดเพื่อการค้าปัจจุบัน

วิธีการหมักขยาย

1. การขยายไมโตฟากัสด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน ใช้มะพร้าวอ่อน 1 ผล, เจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ ใส่ไมโตฟากัส 1 ช้อนชา (5 กรัม) ปิดฝาทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดให้นำน้ำมะพร้าวอ่อนที่หมักเชื้อแล้วมาผสมน้ำ 20 ลิตร
2. การขยายไมโตฟากัส ด้วยน้ำมะพร้าวแก่จากตลาด นำน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดมาต้มให้เดือดประมาณ 5 นาที ช้อนฟองทิ้ง ปล่อยไว้ให้เย็น ใส่เชื้อไมโตฟากัส 1 ช้อนชา (5 กรัม) ต่อน้ำมะพร้าวแก่ 15 ลิตร (ถ้าน้ำมะพร้าวแก่ไม่พอให้เติมน้ำเปล่าจนได้รวม 15 ลิตรก่อนต้ม) ให้อากาศแบบที่ใช้ในตู้ปลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ให้นำไปผสมรวมกับน้ำโดยรวมกับน้ำแล้วให้ได้น้ำ 100 ลิตร
3. การขยายไมโตฟากัส ด้วยไข่ไก่สด ใช้น้ำ 15 ลิตร ไข่ไก่ 5 ฟอง เชื้อไมโตฟากัส 1 ช้อนชา (5 กรัม), สเม็คไทต์ (Volcanic Rock) 500 กรัม, น้ำมันพืช 1.5-2 ช้อนชา เป่าอากาศให้อ๊อกซิเจนแบบตู้เลี้ยงปลา 24 ชั่วโมง เมื่อเป่าอากาศครบเรียบร้อยแล้วให้นำไปผสมน้ำโดยรวมกับน้ำแล้วให้ได้น้ำ 100 (หมายเหตุ : การใช้สเม็คไทต์ (Volcanic Rock) ใส่เข้าไปในขั้นตอนการหมักก็เพื่อดับกลิ่นของไข่เน่าและเหม็น หากหมักไว้บริเวณที่กลิ่นเหม็นไม่มารบกวนไม่จำเป็นต้องใช้สเม้คไทต์ (Volcanic Rock) กำจัดกลิ่น, การใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยลดฟองของเครื่องเป่าออกซิเจน)
4. การขยายไมโตฟากัส ด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทราย ใช้น้ำ 15 ลิตร เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋อง น้ำตาลทราย 3 ช้อนแกง (ประมาณ 45 กรัม) เชื้อไมโตฟากัส 1 ช้อนชา (5 กรัม) แล้วเติมอากาศโดยใช้ออกซิเจนแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมาผสมรวมกับน้ำให้ได้น้ำ 100 ลิตร
5. การขยายไมโตฟากัส ด้วยนมUHT, หรือนมผงเด็กชงใหม่ โดยใช้นมเหล่านี้ 1 กล่อง (ประมาณ 250 ซีซี.) ตวงใส่ถุงพลาสติก โดยผูกถุงด้วยเชือกหรือยางหนังสติ๊กข้างหนึ่ง ใส่เชื้อไมโตฟากัส 1 ช้อนชา (5 กรัม) แขวนถุงหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมื่อครบแล้วนำไปผสมน้ำ 20 ลิตร พร้อมที่จะฉีดพ่นต่อไป

วิธีการใช้

เมื่อหมักขยายไมโตฟากัส ตามสูตรดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปฉีดพ่นบริเวณรอบโรงเรือน ผนังโรงเรือน พื้น ชั้นวาง บริเวณก้อนเชื้อ ทำการฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัด หากกำลังเปิดดอกอยู่แล้วมีปัญหาของไรเข้าก้อนให้ฉีดอัดเข้าไปในก้อนแบบชุ่มโชก
ฉีดป้องกันไรศัตรูเห็ด : ระยะเวลาฉีดพ่นที่แนะนำ 7 วัน/ครั้ง

*** หากพบไรศัตรูเห็ดระบาดในก้อนเชื้อ : ระยะเวลาฉีดพ่นที่แนะนำ 3 วันครั้ง

ขนาดบรรจุ 250 กรัม/ซอง
คำสำคัญ: เห็ด
โพสข้อความ