กรีน มิราเคิล
แชร์บน facebook
อีเอ็มเทอร์โบ,กำจัดกลิ่น ย่อยสลาย ย่อยอาหาร รักษาแผล,ยาสัตว์
ชื่อสินค้า:

อีเอ็มเทอร์โบ

รหัส:
122622
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณสิฎพัฒณ์
โทรศัพท์:
0859583232
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ประกอบด้วย :
- เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerivisiae ย่อยสลายสารอินทรีย์ น้ำตาล
- Bacillus subtilis ช่วยย่อยแป้ง โปรตีน ไขมัน
- Bacillus licheniformes ช่วยย่อยไขมัน ฟอสเฟต
- Bacillus megaterium ฟอสเฟต
- Lactobacillus paracasei ช่วยย่อยโปรตีน ผลิตกรดอินทรีย์ สารยับยั้งเชื้อโรค
- Streptococcus lactis ช่วยย่อยอินทรียวัตถุ ย่อยขี้เลน
ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากการวิจัยแล้วว่ามีผลต่อการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพในดิน ในน้ำ อาหารสัตว์ และระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และสัตว์ และช่วยลดเชื้อโรค กำจัดกลิ่น แก๊ส ของเสีย ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 5 กลุ่มคือจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ จุลินทรีย์พวกสังเคราะห์แสง จุลินทรีย์ที่ใช้ในขบวนการหมัก จุลินทรีย์พวกตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์พวกสร้างกรดแลคติกป้องกันเชื้อโรค
วิธีการขยายเชื้อ
อีเอ็ม (EM) 1 ลิตร : กากน้ำตาล 5-10 ลิตร : น้ำสะอาด 200 ลิตร หมักไว้ในภาชนะที่สะอาด มีผาปิดมิชิด เป็นเวลา 2-3 วัน

อัตราการใช้
- พืช ใช้อัตรา 200 ซีซี/ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรดพืชผักสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
- หมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำ วัสดุอินทรีย์ (ปลา ผัก ผลไม้) 10 กก. + กากน้ำตาล 10 กก. + อีเอ็ม 1 ลิตร + น้ำสะอาด 10 ลิตร
- ปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยคอก เศษพืช เศษหญ้า) ใช้อีเอ็ม 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร รดหรือฉีดพ่นกองปุ๋ยให้ทั่ว และใส่อีเอ็มทุกครั้งที่มีการกลับกองปุ๋ย
- คลุกอาหารให้สัตว์กิน 2 ซีซี/อาหาร 1 กก. หรือผสมน้ำในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 5 ลิตร ให้สัตว์กิน ทุกๆ วัน
- กำจัดของเสีย กลิ่น แก๊สพิษในบ่อ (ปลา กุ้ง กบ ตะพาบน้ำ จระเข้) ใน 50 ลิตร / ไร่ ทุก ๆ 15 วัน
- กำจัดของเสีย กลิ่น แก๊สพิษในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้อีเอ็ม 1ลิตร/น้ำ /200 ลิตร ทำความสะอาดล้างคอกทุกวัน
- กำจัดกลิ่นห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ใส่อีเอ็ม 1-2 ช้อน ลงในชักโครกและน้ำทิ้งทุกๆ 5-7 วัน
- กำจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อโรค ย่อยไขมัน กำจัดของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย ใส่อีเอ็ม 1 ลิตร/พื้นที่บ่อ 10 ลูกบาศก์เมตร

การรักษา อีเอ็ม (EM)
เก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ โดยปิดฝาให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าได้ ถ้าเปิดใช้แล้วต้องรีบปิดทันที เก็บรักษาไว้ได้ประมาณ 1-2 เดือน แต่จะให้ดีควรทำแค่พอใช้ในแต่ละครั้ง
คำสำคัญ: ยาสัตว์
โพสข้อความ