G-1 organic
แชร์บน facebook
ปุ๋ยใส่กล้วยไม้ ชนิดซอง ใช้งานสะดวก,ปุ๋ยกล้วยไม้,ปุ๋ยซอง,กล้วยไม้,ปุ๋ย,ปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อสินค้า:

ปุ๋ยใส่กล้วยไม้ ชนิดซอง ใช้งานสะดวก

รหัส:
118352
ราคา:
40.00
ติดต่อ:
คุณสมเกียรติ ถิ่นท่าชนะ
โทรศัพท์:
089-8662514,089-6495222
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ปุ๋ยใส่กล้วยไม้ชนิดซอง ออแกนิค ปราศจากสารเคมี ใช้ทดแทนออสโมโค้ท สะดวกใช้ไม่ต้องใส่ตะกร้าปุ๋ย บรรจุปุ๋ยฮอร์โมนเร่งดอก เร่งใบ กระตุ้นการแตกตาหน่อและช่อดอกที่สมบูรณ์ บรรจุ 12 ห่อ 1 ซอง สามารถให้ปุ๋ยได้นาน 1-2 เดือน ค่อยเปลี่ยนซองใหม่ ทั้งยังป้องกันโรครากเน่า
คำสำคัญ: ปุ๋ย กล้วยไม้
โพสข้อความ