ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ไผ่ฟิลิปปินส์

ขายไผ่ฟิลิปปินส์ พันธุ์ไผ่ฟิลิปปินส์ สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ไผ่ฟิลิปปินส์

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 19 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
ปทุมธานี
2
นนทบุรี
1
กรุงเทพมหานคร
1
กาญจนบุรี
5
กาญจนบุรี
2

ไผ่ฟิลิปปินส์ในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
น้อย
ดารณี รักตะบุตร
วรายุทธ
สาวิตรี

ไผ่ฟิลิปปินส์ในจังหวัด