ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

แคแสด

จำหน่ายต้นแคแสด กล้าและกิ่งพันธุ์แคแสด สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

แคแสด

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 37 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
นครนายก
1
สระบุรี
1
พระนครศรีอยุธยา
1
ปราจีนบุรี
1
อุดรธานี
1
นครนายก
1
ปราจีนบุรี
2
สุพรรณบุรี
1

แคแสดในชุมชนสีเขียว

แคแสดในจังหวัด