ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

เทียนทอง

ขายต้นเทียนทองราคาถูก ประดับบ้าน ต้นไม้ทำรั้ว และบังแดดให้ร่มเงา เทียนทองต้นเล็กต้นใหญ่ ปลูกในกระถาง วิธีดูแล

ผู้ให้การสนันสนุน

เทียนทองแนะนำ

ดูสินค้าหมวด "เทียนทอง" ทั้งหมดในเว็บ
เทียนทอง
เทียนทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ต้นเทียนทองถุง4นิ้ว
ต้นเทียนทองถุง4นิ้ว นครนายก

ราคา 2.00 บาท/ถุง

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง นครนายก

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง นครนายก

ขายต้นเทียนทอง
ขายต้นเทียนทอง ปทุมธานี

ราคา 4.00 บาท/ต้น

เทียนทองพุ่ม
เทียนทองพุ่ม นนทบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

เทียนทอง
เทียนทอง ปทุมธานี

เทียนทอง
เทียนทอง นครราชสีมา

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

ราคา 3.00 บาท/ต้น

เทียนทอง
เทียนทอง สกลนคร

ราคา 3.00 บาท

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1ถุง

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง ปราจีนบุรี

ราคา 6.00 บาท/ต้น

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

ราคา 2.00 บาท

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

ราคา 2.00 บาท

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

เทียนทอง
เทียนทอง กาฬสินธุ์

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

เทียนทอง
เทียนทอง ภูเก็ต

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง ปราจีนบุรี

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

ราคา 8.00 บาท/ ต้น

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง นครนายก

ราคา 5.00 บาท/ต้น

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง นครนายก

ราคา 2.00 บาท/ต้น

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

เทียนทอง
เทียนทอง นครนายก

เทียนทอง
เทียนทอง นนทบุรี

ดูสินค้าหมวด "เทียนทอง" ทั้งหมดในเว็บ

เทียนทองในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร (3 ร้าน)

กาฬสินธุ์ (1 ร้าน)

นครนายก (17 ร้าน)

นครราชสีมา (1 ร้าน)

นนทบุรี (2 ร้าน)

ปทุมธานี (3 ร้าน)

ปราจีนบุรี (3 ร้าน)

ภูเก็ต (1 ร้าน)

สกลนคร (1 ร้าน)

สระบุรี (1 ร้าน)


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของเทียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Duranta erecta L.
ชื่อวงศ์:  VERBENACEAE
ชื่อสามัญ:  Golden Dewdrop, Croton, Japan Camillia
ชื่อพื้นเมือง:  พวงม่วง, เทียนพญาอินทร์
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น  ไม้พุ่มสูงประมาณ 3 เมตร แตกกิ่งก้านหนาแน่น กิ่งลู่ลง
    ใบ  เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ลักษณะใบรูปรี ถึงรูปไข่ กว้าง 1-1.5 ซม.ยาว 1.5-2 ซม.ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวอ่อนอมเหลือง ถึงเหลืองทอง
    ดอก  สีม่วงออกที่ปลายกิ่ง ออกดอกตลอดปี โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายกลีบแยกป็น 5 แฉก บานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม.
    ฝัก/ผล  ผลเป็นช่อห้อยลง ลักษณะผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีเหลือง ขนาด 0.5-0.8ซม. มี 1 เมล็ด
การดูแลรักษา:  ต้องการแสงมาก ชอบน้ำหรือความชื้นสูง
การขยายพันธุ์:  ปักชำกิ่ง การตอน
การใช้ประโยชน์:  ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:  อเมริกาเขตร้อน


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของเทียนหยด

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Duranta erecta L.
ชื่อวงศ์:  Verbenaceae
ชื่อสามัญ:  Duranta,Golden dew drop, Sky flower, Pigeon berry
ชื่อพื้นเมือง:  ช่อม่วง เครืออ่อน ฟองสมุทร
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น  เป็นไม้พุ่มสูง 2-3 เมตรขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โตเร็ว ชอบแสงแดดตลอดทั้งวัน ลำต้นแตกกิ่งก้านหนาแน่น กิ่งลู่ลง
    ใบ  เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ลักษณะใบรูปไข่ กว้าง 1.5 - 2 ซม.ยาว 3-7 ซม.ปลายมน หรือแหลม ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย
    ดอก  สีม่วงเข้ม หรือขาวออกที่ปลายกิ่ง ออกดอกตลอดปี โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายกลีบแยกป็น 5 แฉก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม.
    ฝัก/ผล  ผลเป็นช่อห้อยลง ลักษณะผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีเหลือง ขนาด 0.5-0.8 ซม.
ฤดูกาลออกดอก:  ออกทั้งปี
การปลูก:  ลงดินกลางแจ้งหรือลงกระถาง
การดูแลรักษา:  ชอบแดดจัด ขึ้นได้ในดินทั่วไป
การขยายพันธุ์:  การเพาะเมล็ด ตอนหรืปักชำกิ่ง
การใช้ประโยชน์:  
    -    ไม้ประดับ
    -    สมุนไพร
ถิ่นกำเนิด:  อเมริกาเขตร้อน
สรรพคุณทางยา:  ใบ ใช้ตำพอกแก้บวม อักเสบ หรือห้อเลือด


ลักษณะของอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10 และพันธุ์อู่ทอง 84-11

อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10  
   
มีลักษณะเด่น คือ หากปลูกในเขตชลประทานจะให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 19.77 ตัน/ไร่  สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 41 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 71 ทั้งยังให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.85 ตันซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 39 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 70  ขณะที่ให้ความหวานอยู่ที่ 14.42 ซีซีเอส   ถ้าปลูกในเขตที่มีน้ำเสริมจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 15.28 ตันต่อไร่  สูงกว่าพันธุ์ K 84-200  ร้อยละ 11 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 19  และให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.12 ตันซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 17 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 15 ส่วนความหวานอยู่ที่ 13.83 ซีซีเอส    นอกจากนั้นยังต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง  ทั้งนี้ ไม่ควรปลูกอ้อยอู่ทอง 84-10 ในเขตที่มีการระบาดของหนอนกออ้อย    


   
สำหรับอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-11
   
ว่าเดิมชื่ออ้อยโคลน 02-2-226 ได้จากการผสมข้ามระหว่างอ้อยพันธุ์แม่ 93-2-085 กับพันธุ์พ่อ 92-2-065 ซึ่งอ้อยพันธุ์ใหม่นี้มีลักษณะเด่น   คือ ถ้าปลูกในพื้นที่เขตชลประทานจะให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 18.24 ตัน/ไร่   สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 30    
สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 58   ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.67 ตันซีซีเอส/ไร่  สูงกว่าพันธุ์  K 84-200 ร้อยละ 30  สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 59 และให้ความหวาน 14.66 ซีซีเอส     ถ้าในเขตที่มีน้ำเสริมให้ผลผลิตเฉลี่ย 13.25 ตัน/ไร่  สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 15   สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 31 ขณะที่ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 1.75 ตันซีซีเอส/ไร่  สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 18  สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 24 ส่วนความหวาน อยู่ที่ 13.21 ซีซีเอส   นอกจากนั้นยังสามารถต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง  และโรคแส้ดำได้ปานกลางด้วย    


   
ข้อมูลจาก : จดหมายข่าว ผลิใบ ก้าวใหม่การวิจัยและพัฒนาการเกษตร
   
ที่มา : กรมวิชการเกษตร


เมนูส่วนล่างของเว็บ