ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ยี่หุบ

ขายต้นยี่หุบ ดอกยี่หุบราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์ยี่หุบ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ยี่หุบ

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 21 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
อุดรธานี
1
เชียงใหม่
1
กรุงเทพมหานคร
1
นครราชสีมา
1
กรุงเทพมหานคร
1

ยี่หุบในชุมชนสีเขียว

ยี่หุบในจังหวัด