ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ม้าลาย

ขายม้าลาย พันธุ์ม้าลาย สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ผู้ให้การสนันสนุน

ม้าลายแนะนำ

ดูสินค้าหมวด "ม้าลาย" ทั้งหมดในเว็บ ดูสินค้าหมวด "ม้าลาย" ทั้งหมดในเว็บ

ม้าลายในจังหวัด

เลย (1 ร้าน)


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของไก่ลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Aeschynantus marmoratus
ชื่อวงศ์:    GESNERIACEAE
ชื่อพื้นเมือง:    ตานลาย,ว่านไก่ลาย
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น    ไม้เลื้อย
    ใบ    ลวดลายใบสีแดงเลือดหมูหน้าใบ สีเขียวลายใบสีแดงเลือดหมู ใต้ใบสีเขียวอ่นลายสีเลือดหมูเห็นเด่นชัด
    ดอก    ดอกสีขาว
การปลูก:   ปลูกเป็นไม้แขวน หรือเกาะตามต้นไม้
การดูแลรักษา:   ชอบแดดรำไร
การใช้ประโยชน์:    ปลูกเป็นไม้ประดับ


เมนูส่วนล่างของเว็บ