ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

พิทูเนีย

ขายต้นพิทูเนีย ดอกพิทูเนียราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์พิทูเนีย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

พิทูเนีย

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 29 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
1
เชียงราย
3
กรุงเทพมหานคร
1
นครนายก
3
กรุงเทพมหานคร
1
กรุงเทพมหานคร
1
นนทบุรี
2

พิทูเนียในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
นานาการ์เดน
อรุณรัตน์ กาทอง
พิทยา ตั้งเกียรติกำจาย
กาฬสินธุ์

พิทูเนียในจังหวัด