ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

พวงประดิษฐ์

ขายต้นพวงประดิษฐ์ ราคาถูก การปลูกพวงประดิษฐ์ วิธีดูแล และการขยายพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะพวงประดิษฐ์ ดอกและสรรพคุณ

ผู้ให้การสนันสนุน

พวงประดิษฐ์แนะนำ

ดูสินค้าหมวด "พวงประดิษฐ์" ทั้งหมดในเว็บ
ต้นพวงประดิษฐ์
ต้นพวงประดิษฐ์ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

พวงประดิษฐ์
พวงประดิษฐ์ เชียงใหม่

พวงประดิษฐ์ (กทม)
พวงประดิษฐ์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ต้น

พวงประดิษฐ์
พวงประดิษฐ์ สงขลา

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พวงประดิษฐ์
พวงประดิษฐ์ สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท/ต้น

ดูสินค้าหมวด "พวงประดิษฐ์" ทั้งหมดในเว็บ

พวงประดิษฐ์ในจังหวัด


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของพวงประดิษฐ์

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Congea tomentosa Roxb.
ชื่อวงศ์:    VERBENACEAE
ชื่อสามัญ:    Lavender Wreath, Shower Orchid
ชื่อพื้นเมือง:    กาไบ้ดง (เย้า) ค้างเบี้ย (นครพนม) เครือออน (ภาคเหนือ) งวงชุม (เลย) จั่งบั่ง ออนแดง(เชียงใหม่) ท้องปลิง (จันทบุรี) พญาโจร (กรุงเทพ) พลูหีบ ล้วงสุ่มขาว ล้วงสุ่มตัวผู้ (นครราชสีมา)สะแกบ (อุตรดิตถ์) สังขยา (พิษณุโลก สงขลา)
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น    ไม้เถาขนาดใหญ่ มีขนนุ่ม เลื้อยพันหลักขึ้นเป็นพุ่มปลายกิ่งทอดย้อยลง
    ใบ    ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรี ปลายแหลมเป็นติ่งสั้น โคนมน เนื้อใบสาก
    ดอก    สีชมพูอมม่วง สีม่วงอ่อน หรือ สีขาวเงินยวง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุก 5-7 ดอก มีใบประดับรองรับ 3 ใบ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน โคนเชื่อมกัน กลีบเลี้ยง 5 แฉก คงอยู่เมื่อเป็นผลกลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนบน 2 กลีบ ส่วนล่าง 3 กลีบ เกสรตัวผู้ 4 อัน
    ฝัก/ผล    ขนาดเล็ก รูปไข่กลับ มีใบประดับติดที่ขั้ว
    เมล็ด    มี 1 เมล็ด
ฤดูกาลออกดอก:    ธันวาคม-เมษายน
การขยายพันธุ์:    เพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง      
การใช้ประโยชน์:    ปลูกเป็นไม้ประดับ และสมุนไพร
ถิ่นกำเนิด:    ถิ่นกำเนิด เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งที่พบ:    ทุกภาคของไทย พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง


เมนูส่วนล่างของเว็บ