ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

พวงประดิษฐ์

ขายต้นพวงประดิษฐ์ ราคาถูก การปลูกพวงประดิษฐ์ วิธีดูแล และการขยายพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะพวงประดิษฐ์ ดอกและสรรพคุณ

ผู้ให้การสนันสนุน

พวงประดิษฐ์แนะนำ

ดูสินค้าหมวด "พวงประดิษฐ์" ทั้งหมดในเว็บ ดูสินค้าหมวด "พวงประดิษฐ์" ทั้งหมดในเว็บ

พวงประดิษฐ์ในจังหวัด

เชียงใหม่ (2 ร้าน)

ปราจีนบุรี (2 ร้าน)

สงขลา (1 ร้าน)


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของพวงประดิษฐ์

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Congea tomentosa Roxb.
ชื่อวงศ์:    VERBENACEAE
ชื่อสามัญ:    Lavender Wreath, Shower Orchid
ชื่อพื้นเมือง:    กาไบ้ดง (เย้า) ค้างเบี้ย (นครพนม) เครือออน (ภาคเหนือ) งวงชุม (เลย) จั่งบั่ง ออนแดง(เชียงใหม่) ท้องปลิง (จันทบุรี) พญาโจร (กรุงเทพ) พลูหีบ ล้วงสุ่มขาว ล้วงสุ่มตัวผู้ (นครราชสีมา)สะแกบ (อุตรดิตถ์) สังขยา (พิษณุโลก สงขลา)
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น    ไม้เถาขนาดใหญ่ มีขนนุ่ม เลื้อยพันหลักขึ้นเป็นพุ่มปลายกิ่งทอดย้อยลง
    ใบ    ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรี ปลายแหลมเป็นติ่งสั้น โคนมน เนื้อใบสาก
    ดอก    สีชมพูอมม่วง สีม่วงอ่อน หรือ สีขาวเงินยวง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุก 5-7 ดอก มีใบประดับรองรับ 3 ใบ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน โคนเชื่อมกัน กลีบเลี้ยง 5 แฉก คงอยู่เมื่อเป็นผลกลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนบน 2 กลีบ ส่วนล่าง 3 กลีบ เกสรตัวผู้ 4 อัน
    ฝัก/ผล    ขนาดเล็ก รูปไข่กลับ มีใบประดับติดที่ขั้ว
    เมล็ด    มี 1 เมล็ด
ฤดูกาลออกดอก:    ธันวาคม-เมษายน
การขยายพันธุ์:    เพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง      
การใช้ประโยชน์:    ปลูกเป็นไม้ประดับ และสมุนไพร
ถิ่นกำเนิด:    ถิ่นกำเนิด เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งที่พบ:    ทุกภาคของไทย พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง


เมนูส่วนล่างของเว็บ
ขึ้น