ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

พลูด่าง

ขายพลูด่าง พันธุ์พลูด่าง สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

พลูด่าง

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 49 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
นนทบุรี
7
นนทบุรี
1
ขอนแก่น
1
นครศรีธรรมราช
3
กรุงเทพมหานคร
3
นครปฐม
1
สมุทรสาคร
2
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
1

พลูด่างในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
สมศักดิ์ สงวนชม
ชนะ เหลือรักษ์

พลูด่างในจังหวัด