ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

พลู

ขายพลู พันธุ์พลู สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

พลู

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 36 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
ปราจีนบุรี
1
เพชรบุรี
1
นนทบุรี
1
ปราจีนบุรี
1
กรุงเทพมหานคร
1
ขอนแก่น
1
กรุงเทพมหานคร
1

พลูในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
พิมพ์วรีย์ แสงอุทัย
สมศักดิ์ สงวนชม
ชนะ เหลือรักษ์

พลูในจังหวัด