ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

พญาไร้ใบ

ขายพญาไร้ใบ พันธุ์พญาไร้ใบ สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ผู้ให้การสนันสนุน

พญาไร้ใบแนะนำ

ดูสินค้าหมวด "พญาไร้ใบ" ทั้งหมดในเว็บ
พญาไร้ใบ
พญาไร้ใบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/กระถาง

ต้นพญาไร้ใบ
ต้นพญาไร้ใบ กรุงเทพมหานคร

พญาไร้ใบ
พญาไร้ใบ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

พญาไร้ใบEuphorbia tirucalli Linn.
พญาไร้ใบEuphorbia tirucalli Linn. กรุงเทพมหานคร

พญาไร้ใบด่าง
พญาไร้ใบด่าง สมุทรสงคราม

พญาไร้ใบ
พญาไร้ใบ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

พญาไร้ใบ
พญาไร้ใบ กาญจนบุรี

ราคา 50.00 บาท

พญาไร้ใบ
พญาไร้ใบ พระนครศรีอยุธยา

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพญาไร้ใบ
ต้นพญาไร้ใบ นครปฐม

ราคา 100.00 บาท/ต้น

พญาไร้ใบสีส้ม สนใจรบกวนaddline  moderngarden6
พญาไร้ใบสีส้ม สนใจรบกวนaddline moderngarden6 กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท

ว่านพญาไร้ใบ. ส่งเก็บปลายทาง
ว่านพญาไร้ใบ. ส่งเก็บปลายทาง ตรัง

ราคา 30.00 บาท/ต้น

พญาไร้ใบ (เขากวางออสเตรเลีย)
พญาไร้ใบ (เขากวางออสเตรเลีย) ปทุมธานี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

พญาไร้ใบ
พญาไร้ใบ นนทบุรี

ราคา 700.00 บาท

ดูสินค้าหมวด "พญาไร้ใบ" ทั้งหมดในเว็บ

พญาไร้ใบในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร (4 ร้าน)

กาญจนบุรี (1 ร้าน)

ชลบุรี (1 ร้าน)

เชียงใหม่ (1 ร้าน)

ตรัง (1 ร้าน)

นครปฐม (1 ร้าน)

นครราชสีมา (1 ร้าน)

นนทบุรี (1 ร้าน)

ปทุมธานี (1 ร้าน)

พระนครศรีอยุธยา (1 ร้าน)

สมุทรสงคราม (1 ร้าน)


ลักษณะของพญาไร้ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Chiloschista viriflava   Seldenf.  
ตระกูล:    ORCHIDACEAE   
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น   
    ใบ    เรียวแหลม ยาวประมาณ 2 มม
    ดอก    เป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว ประมาณ 1-20 ซม. แต่ละช่อมีประมาณ 10-20 ดอก กลีบดอกสี เขียวอมเหลือง ทั้งดอก มีขนและบางต้นมีจุดสีส้ม ยังมีอีก 2 ชนิด คือ
              1. Chiloschista  lunifera (Rchb.f.) J.J. Sm. ช่อดอกโปร่ง ยาว 15-20 ซ.ม. ขนาดดอก 1.2 ซ.ม. กลีบดอกสีเหลืองแต้มน้ำแดง 2 จุด
              2. Chiloschista  parishii  Seidenf. ดอก เป็นช่อโปร่งยาว 15-20 ซ.ม. ขนาด 1-1.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอมเหลือง  มีจุดขนาดเล็กสีน้ำตาลจางกระจาย กลีบปากสีขาวแต้มสีน้ำตาลแดงที่ด้านใน ผิวกลีบดอดค้านนอกมีขนสั้นนุ่มกระจาย ขอบกลีบเรียบ ดอกบานทน
    ราก    เป็นแบบรากอากาศ (epiphytic)  
ฤดูกาลออกดอก:    เมษายน – มิถุนายน
การใช้ประโยชน์:    ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:    ไทย เนปาล ภูฐาน สิขิม จีน อินเดีย และเมียนม่าร์
แหล่งที่พบ:    พบตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ


เมนูส่วนล่างของเว็บ