ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

บุหงาส่าหรี

ขายต้นบุหงาส่าหรี ดอกบุหงาส่าหรีราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์บุหงาส่าหรี ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

บุหงาส่าหรี

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 48 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
1
ตรัง
1
หนองบัวลำภู
1
นครราชสีมา
1
กรุงเทพมหานคร
1
ปราจีนบุรี
2

บุหงาส่าหรีในชุมชนสีเขียว

บุหงาส่าหรีในจังหวัด