ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

บุหงาลำเจียก

ขายต้นบุหงาลำเจียก ดอกบุหงาลำเจียกราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์บุหงาลำเจียก ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

บุหงาลำเจียก

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 9 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
เชียงใหม่
1
ปราจีนบุรี
1
ปราจีนบุรี
1
นครราชสีมา
1
นนทบุรี
1
เชียงใหม่
1

บุหงาลำเจียกในชุมชนสีเขียว

บุหงาลำเจียกในจังหวัด