ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

บอระเพ็ด

ขายบอระเพ็ด พันธุ์บอระเพ็ด สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

บอระเพ็ด

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 36 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
ลำพูน
3
สุพรรณบุรี
2
สมุทรปราการ
3
นนทบุรี
1
ปราจีนบุรี
1
ขอนแก่น
1
อุดรธานี
1

บอระเพ็ดในชุมชนสีเขียว

บอระเพ็ดในจังหวัด