ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ถั่วดาวอินคา

จำหน่ายต้นถั่วดาวอินคา กล้าและกิ่งพันธุ์ถั่วดาวอินคา สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ถั่วดาวอินคา

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 34 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
เชียงใหม่
7
เชียงใหม่
7
ปทุมธานี
11
เชียงราย
2
จันทบุรี
2
เชียงใหม่
3
กรุงเทพมหานคร
1
เชียงใหม่
1
พะเยา
1
ประจวบคีรีขันธ์
1
เพชรบูรณ์
4

ถั่วดาวอินคาในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
เป็นเอก ศรีเจริญธรรม
นายเชิดศักดิ์ อรัญมาลา
จิราภรณ์ พันธุ์ไม้
มยุรา โพธิ์พันธุ์
คุณอรทัย รู้ธรรม
ปัญญา พรหมเสนา
Khaolom Coffee

ถั่วดาวอินคาในจังหวัด