ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ต้นโกโก้

จำหน่ายต้นต้นโกโก้ กล้าและกิ่งพันธุ์ต้นโกโก้ สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ต้นโกโก้

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 32 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
ปทุมธานี
2
ชุมพร
23
ชุมพร
1
หนองบัวลำภู
1
กรุงเทพมหานคร
1
นครราชสีมา
1
นครศรีธรรมราช
1
สมุทรปราการ
1
เชียงใหม่
2

ต้นโกโก้ในชุมชนสีเขียว

ต้นโกโก้ในจังหวัด