ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ต้นองุ่น

จำหน่ายต้นองุ่น กล้าและกิ่งพันธุ์องุ่น สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ผู้ให้การสนันสนุน

ต้นองุ่นแนะนำ

ดูสินค้าหมวด "ต้นองุ่น" ทั้งหมดในเว็บ
องุ่นบราซิล
องุ่นบราซิล นนทบุรี

ราคา 35,000.00 บาท/ต้น

องุ่นบราซิล
องุ่นบราซิล ปราจีนบุรี

องุ่นต้นบราซิล (กล้าต้นเล็ก)
องุ่นต้นบราซิล (กล้าต้นเล็ก) จันทบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

องุ่น
องุ่น ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

กิ่งตอนองุ่น
กิ่งตอนองุ่น ตราด

ราคา 50.00 บาท

ต้นองุ่น
ต้นองุ่น นครปฐม

ราคา 300.00 บาท/ต้น

กิ่งพันธุ์ องุ่น
กิ่งพันธุ์ องุ่น เชียงใหม่

ราคา 60.00 บาท/กิ่ง

ต้นองุ่นป็อคดำ (กทม)
ต้นองุ่นป็อคดำ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ตัน

ต้นองุ่นบราซิล
ต้นองุ่นบราซิล ปราจีนบุรี

ต้นพันธุ์องุ่นหลายสายพันธุ์ต้นละ340บาท
ต้นพันธุ์องุ่นหลายสายพันธุ์ต้นละ340บาท สมุทรปราการ

ราคา 340.00 บาท/ต้น?

องุ่นบราซิล
องุ่นบราซิล หนองบัวลำภู

ราคา 100.00 บาท

ต้นองุ่น
ต้นองุ่น นครราชสีมา

ราคา 60.00 บาท

ต้นองุ่นบราซิล
ต้นองุ่นบราซิล ปทุมธานี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นองุ่น
ต้นองุ่น ปราจีนบุรี

ราคา 180.00 บาท

องุ่นบราซิล
องุ่นบราซิล นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

ต้นองุ่นพันธุ์ยุโรป
ต้นองุ่นพันธุ์ยุโรป เพชรบูรณ์

ราคา 250.00 บาท

องุ่นบราซิล
องุ่นบราซิล เชียงใหม่

ราคา 250.00 บาท

องุ่นต้นบราซิล ผลสวย กินได้
องุ่นต้นบราซิล ผลสวย กินได้ เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท

องุ่น
องุ่น สมุทรสาคร

ต้นองุ่น
ต้นองุ่น ปราจีนบุรี

องุ่นเขียว
องุ่นเขียว นครนายก

ดูสินค้าหมวด "ต้นองุ่น" ทั้งหมดในเว็บ

ต้นองุ่นในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร (4 ร้าน)

จันทบุรี (1 ร้าน)

ชลบุรี (1 ร้าน)

เชียงใหม่ (3 ร้าน)

ตรัง (1 ร้าน)

ตราด (1 ร้าน)

นครนายก (2 ร้าน)

นครปฐม (2 ร้าน)

นครราชสีมา (2 ร้าน)

นครศรีธรรมราช (1 ร้าน)

นนทบุรี (1 ร้าน)

ปทุมธานี (1 ร้าน)

ปราจีนบุรี (5 ร้าน)

เพชรบูรณ์ (1 ร้าน)

แพร่ (1 ร้าน)

ลำพูน (1 ร้าน)

สมุทรปราการ (1 ร้าน)

สมุทรสาคร (2 ร้าน)

สุรินทร์ (1 ร้าน)

หนองบัวลำภู (1 ร้าน)


วิธีดูแลรักษาต้นองุ่น

- การให้ปุ๋ย
เมื่อสังเกตเห็นว่าองุ่นที่ปลูกมีอาการผิดปกติ ต้องแก้ไขโดยการเพิ่มอาหาร แร่ธาตุต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ควรใช้ปุ๋ยจำพวกอินทรียวัตถุใส่เป็นประจำ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น และควรหมั่นพรวนดินระหว่างแถว เพราะนอกจากจะปราบวัชพืชแล้ว ยังเพิ่มปุ๋ยพืชสดให้กับดินและเป็นการลดการระเหยของน้ำในดิน

อาการเมื่อขาดธาตุไนโตรเจน ลักษณะของลำต้นจะแคระแกร็น ใบและลำต้นจะสีเหลืองซีด การเจริญเติบโตช้า แต่ถ้ามากเกินไปใบจะสีเขียวจัด ก้านเปราะ ผลสุกช้า หากขาดธาตุฟอสฟอรัส รากจะไม่เจริญเติบโต ใบสีเขียวเข้ม ผลแก่ช้ากว่าปกติ และหากขาดธาตุโปแตสเซียม จะเจริญเติบโตช้า เส้นใบและขอบใบมีสีเหลือง ริมใบมีสีน้ำตาล ปล้องจะถี่หรือระหว่างข้อสั้น

- การให้น้ำ
ต้นองุ่นไม่ชอบดินแฉะแต่ก็ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำน้ำไปปรุงแต่งผลให้เต่ง โดยเฉพาะในระยะแรกและเริ่มติดผลอย่าให้ขาดน้ำ การปลูกองุ่นเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องเตรียมน้ำไว้ให้พร้อม อาจจะขุดเป็นร่องเพื่อกักขังน้ำไว้ เมื่อองุ่นมีผลแก่เริ่มจะสุก ควรงดการให้น้ำหรือให้บ้างเพียงเล็กน้อย

- ลม
ผู้ปลูกองุ่นในที่โล่งเตียนมีลม จะมีกระทบต่อการปลูก คือ หากมีลมแรง ต้นองุ่นจะโยกไปตามลม ใบจะขาด ลมจะพัดพาเกสรของดอกปลิวไปที่อื่น ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ หรือตัวแมลงที่ช่วยผสมเกสรจะเกาะเกสรไม่ได้ ทำให้เกิดผลน้อย ทางที่ดีควรปลูกต้นไม้อื่นบังลมไว้บ้าง

เอื้อเฟื้อข้อมูล โดย www.dailynews.co.th


เมนูส่วนล่างของเว็บ