ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ต้นยางอินเดีย

ขายต้นยางอินเดียราคาถูก ประดับบ้าน ต้นไม้ทำรั้ว และบังแดดให้ร่มเงา ยางอินเดียต้นเล็กต้นใหญ่ ปลูกในกระถาง วิธีดูแล

ผู้ให้การสนันสนุน

ต้นยางอินเดียแนะนำ

ดูสินค้าหมวด "ต้นยางอินเดีย" ทั้งหมดในเว็บ
ขายต้นยางอินเดีย และไม้ตัดใบทุกชนิด
ขายต้นยางอินเดีย และไม้ตัดใบทุกชนิด สุพรรณบุรี

ราคา 100.00 บาท/กระถาง

ต้นยางอินเดียด่าง
ต้นยางอินเดียด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย สมุทรปราการ

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย ปราจีนบุรี

ต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย นนทบุรี

ราคา 950.00 บาท

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง ปราจีนบุรี

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ยางอินเดียด่าง40"
ยางอินเดียด่าง40" ปราจีนบุรี

ราคา 80,000.00 บาท

ต้นยางอินเดีย  ขายใบยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย ขายใบยางอินเดีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย นนทบุรี

ราคา 150.00 บาท

ด่างอินเดีย
ด่างอินเดีย เชียงใหม่

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท/กระถาง

ยางด่างอินเดีย
ยางด่างอินเดีย ปราจีนบุรี

ต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย สุราษฎร์ธานี

ราคา 150.00 บาท

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ใบยางอินเดีย
ใบยางอินเดีย นครปฐม

ราคา 70.00 บาท

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย ปทุมธานี

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/1ต้น

ต้นยางอินเดียแดง
ต้นยางอินเดียแดง ลพบุรี

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย สมุทรปราการ

ราคา 100.00 บาท

ต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

ต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท/ต้น

ยางอินเดียด่างแดง
ยางอินเดียด่างแดง นครนายก

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ดูสินค้าหมวด "ต้นยางอินเดีย" ทั้งหมดในเว็บ

ต้นยางอินเดียในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร (7 ร้าน)

เชียงใหม่ (2 ร้าน)

นครนายก (4 ร้าน)

นครปฐม (1 ร้าน)

นครราชสีมา (1 ร้าน)

นครศรีธรรมราช (1 ร้าน)

นนทบุรี (3 ร้าน)

ปทุมธานี (3 ร้าน)

ปราจีนบุรี (10 ร้าน)

พระนครศรีอยุธยา (1 ร้าน)

พิจิตร (2 ร้าน)

มหาสารคาม (1 ร้าน)

ยะลา (1 ร้าน)

ลพบุรี (1 ร้าน)

สงขลา (1 ร้าน)

สมุทรปราการ (2 ร้าน)

สระบุรี (4 ร้าน)

สุพรรณบุรี (1 ร้าน)

สุราษฎร์ธานี (1 ร้าน)

หนองบัวลำภู (1 ร้าน)


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของยางอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Ficus annlata
ชื่อวงศ์:  Moraceae
ชื่อสามัญ:  Banyan Tree, Rubber Plant, IndianRubber Tree
ชื่อพื้นเมือง:  ยางลบ,ลุง
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น  เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นครงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้น ผิวเปลือกเรียบสีขาวปนเทา
    ใบ  เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่ง และส่วนยอดของลำต้น ใบออกเป็นคู่สลับกัน ลักษณะใบ ขนาดใบ และสีสรรแตกต่างกันตามพันธุ์
    ดอก  เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปยาวรีคล้ายผลออกเป็นคู่ข้างกิ่ง  ดอกเล็ก
    ฝัก/ผล  กลมรี เมื่อสุกสีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0 . 8 เซนติเมตร
การปลูก:  ปลูกในแปลงปลูก ปลูกในกระถาง
การดูแลรักษา:  ชอบดินร่วนซุย ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ชอบแสงแดดจัด
การขยายพันธุ์:  การปักชำ การตอน การใช้เมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ การตอนและการปักชำ
การใช้ประโยชน์:
    -    ไม้ประดับ
    -    น้ำยางใช้ทำยาง
ถิ่นกำเนิด:  ประเทศอินเดีย หมู่เกาะมลายู
*เป็นพืชดูดสารพิษช่วยฟอกอากาศภายในบ้านและสำนักงานได้อย่างดีเยี่ยม


เมนูส่วนล่างของเว็บ