ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ต้นจิงจูฉ่าย

ขายต้นจิงจูฉ่าย พันธุ์ต้นจิงจูฉ่าย สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ต้นจิงจูฉ่าย

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 42 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
ศรีสะเกษ
1
นครราชสีมา
2
เชียงราย
2
กรุงเทพมหานคร
1
กรุงเทพมหานคร
1
พระนครศรีอยุธยา
1
เชียงใหม่
1
อุบลราชธานี
2

ต้นจิงจูฉ่ายในชุมชนสีเขียว

ต้นจิงจูฉ่ายในจังหวัด