ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ตะแบก

จำหน่ายต้นตะแบก กล้าและกิ่งพันธุ์ตะแบก สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ตะแบก

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 60 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
สระบุรี
1
ปทุมธานี
1
ปราจีนบุรี
2
สระบุรี
2
ปราจีนบุรี
1
นครนายก
10
นครนายก
2

ตะแบกในชุมชนสีเขียว

ตะแบกในจังหวัด