ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ตะเคียน

จำหน่ายต้นตะเคียน กล้าและกิ่งพันธุ์ตะเคียน สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ตะเคียน

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 45 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
กาญจนบุรี
1
นครศรีธรรมราช
1
กรุงเทพมหานคร
1
ปราจีนบุรี
1
เชียงใหม่
1
พิษณุโลก
1
ปราจีนบุรี
1

ตะเคียนในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
ศุธามณีพร เรือนเงิน
วิษณุ
ก.เจริญพันธุ์ไม้
คุณ พจณา ปุ่นสกุล

ตะเคียนในจังหวัด