ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ดอกเยอบีร่า

ขายดอกเยียบีร่าราคาถูก มีให้เลือกหลายร้าน

ผู้ให้การสนันสนุน

ดอกเยอบีร่าแนะนำ

ดูสินค้าหมวด "ดอกเยอบีร่า" ทั้งหมดในเว็บ ดูสินค้าหมวด "ดอกเยอบีร่า" ทั้งหมดในเว็บ

ดอกเยอบีร่าในจังหวัด

นครราชสีมา (1 ร้าน)

ลำปาง (1 ร้าน)


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของเยอบีร่า

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Gerbera Jamesonii
ชื่อวงศ์:  Compositae
ชื่อสามัญ:  Gerbera , Barberton daisy
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น  เป็นไม้ดอกที่มีลักษณะต้นเป็นกอเตี้ย ๆ มีลำต้นอยู่ใต้ดิน เป็นไม้พรรณพุ่ม
    ใบ  ใบและก้านจะงอกจากตาที่ติดอยู่ กับลำต้นใต้ดิน ขอบใบหยักเป็นแฉกแต่จะหยักลึกไม่เท่ากัน แผ่นใบนั้นไม่คลี่กางเต็มที่ ขอบใบทั้งสองข้างจะหุบเข้าหาเส้นกลางใบเล็กน้อย ก้านใบและใบมีขนละเอียด ขึ้นอยู่ทั่วไป
    ดอก  ดอกเยอบีร่ามีลักษณะเป็นดอกรวมประกอบด้วยดอกย่อยเล็ก ๆ เป็นจำนวนมากอัดกันแน่นอยู่บนฐานรองดอก ดอกย่อยนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
          - ดอก ชั้นใน เรียกว่า ดิส ฟลอเร็ต (Disc florets) เรียงอยู่ชั้นในรอบใจกลางดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย เกสรตัวเมียของดอกชั้นในส่วนใหญ่จะเป็นหมัน
          - ดอกชั้นนอก เรียกว่า เร ฟลอเร็ต (Ray florets) เป็นดอกตัวเมีย ไม่มีเกสรตัวผู้
การดูแลรักษา:  เป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นในระดับปานกลาง จึงควรให้น้ำอย่างเพียงพอ  แต่อย่าให้แฉะ ให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ
การขยายพันธุ์:  เพาะเมล็ด แยกหน่อ ชำยอด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้ประโยชน์:  ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:  อาฟริกาใต้


เยอบีร่ามีกี่สายพันธุ์

พันธุ์เยอบีร่า
           1.สายพันธุ์ไทย เป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากพันธุ์ดั้งเดิมที่นำเข้ามาปลูก มีลักษณะกลีบดอกแคบยาวซ้อนลดหลั่นลงมา มีสีสันไม่ค่อยสดใสนัก บางพันธุ์อาจมีกลีบดอกเป็นฝอย เรียกว่าหน้ายุ่ง ก้านดอกเล็กและสั้น ใบมีขนาดเล็ก ปรับตัวเขากับสภาพอากาศของภาคกลางได้ดีแต่มีอายุการปักแจกันสั้น เช่น
          - กลุ่มดอกสีขาว        : พันธุ์ขาวจักรยาว, ขาวจักรสั้น
          - กลุ่มดอกสีเหลือง    : พันธุ์เหลืองถ่อ, เหลืองพังสี
          - กลุ่มดอกสีชมพู       : พันธุ์บัวหลวง,มณฑา
          - กลุ่มดอกสีแสด       : พันธุ์สุรเสน,จำปา
          - กลุ่มดอกสีแดง        : พันธุ์แดงลักแทง,แดงตาเปิ่น
          2. สายพันธุ์ยุโรป มีดอกชั้นเดียว ซ้อนหรือกึ่งซ้อน กลีบดอกกว้างกว่าสายพันธุ์ไทย 2-3 เท่า กลีบดอกหนา ก้านดอกใหญ่ยาวและแข็งแรง มีอายุการปักแจกันนาน ใบมีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์ไทย ใจกลางดอกใหญ่ส่วนมากจะเป็นสีเหลือง หากเป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้มเรียกว่า ไส้ดำ
เยอบีร่าสายพันธุ์ยุโรปอาจแบ่งย่อยตามการซื้อขายในตลาดโลก ได้ดังนี้
          - ดอกชั้นเดียว มีกลีบดอกกว้างป้อมชั้นเดียวและหนาเยอบีร่าประเภทนี้ได้รับความนิยมสูงมากใน ปัจจุบัน เช่น พันธุ์เออบานัสเทอร่าเฟม(ดอกสีเหลือง) , แปซิฟิก(ดอกสีชมพู), เซมิน่า(ดอกสีแดง)
          - ดอกซ้อนและกึ่งซ้อน มีกลีบดอกหลายชั้น เช่น พันธุ์วิเซิด ( ดอกสีชมพู แดง/ขาว) , ฟิกาโร (ดอกสีชมพู) , เทอร่าสปิริท (ดอกสีแสดแดง) , อิมพาล่า ( ดอกสีขาว)
          - ไส้ดำ เช่น พันธุ์เออบานัส (ดอกสีทองแดง) , แพนเทอร์(ดอกสีแดง) ,ริจิลิโอ (ดอกสีแดง), เล็บเพิด (ดอกสีเหลือง), ฟลามิงโก้ (ดอกสีชมพู)
          3. สายพันธุ์อเมริกาและสายพันธุ์ออสเตรเลีย ลักษณะของกลีบดอกแคบยาวใจกลางดอกมีขนาดเล็กก้านดอกเล็กยาวคุณภาพและอายุการปักแจกันสู้พันธุ์ยุโรปไม่ได้


เมนูส่วนล่างของเว็บ