ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ชบา

ขายต้นชบา ดอกชบาราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์ชบา ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ชบา

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 72 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
นครศรีธรรมราช
1
นนทบุรี
1
ปราจีนบุรี
1
กรุงเทพมหานคร
4
เชียงใหม่
1
เชียงใหม่
1
นครนายก
1

ชบาในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
หนูนิด
สมศักดิ์ สงวนชม
Suthinee Phenanon
เสน่ห์อุมพร เขียนโคกกวด

ชบาในจังหวัด