ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

จำปาดะ

จำหน่ายต้นเหมือดแอ กล้าและกิ่งพันธุ์เหมือดแอ สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

จำปาดะ

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 9 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
นครศรีธรรมราช
4
ชุมพร
1
ปทุมธานี
1
นครศรีธรรมราช
1
นครศรีธรรมราช
2
หนองบัวลำภู
2
กรุงเทพมหานคร
1

จำปาดะในชุมชนสีเขียว

จำปาดะในจังหวัด