ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

คำแสด

จำหน่ายต้นคำแสด กล้าและกิ่งพันธุ์คำแสด สอนการเพาะปลูกและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

คำแสด

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 16 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
หนองบัวลำภู
2
กรุงเทพมหานคร
1
นครราชสีมา
4
กรุงเทพมหานคร
1
ปราจีนบุรี
1
ปราจีนบุรี
2
นครราชสีมา
1

คำแสดในชุมชนสีเขียว

คำแสดในจังหวัด