ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

คามิเลีย

ขายต้นคาเมลเลีย ดอกคาเมลเลียราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์คาเมลเลีย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

คามิเลีย

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 10 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
ลำปาง
3
สมุทรปราการ
1
เชียงใหม่
4
เชียงใหม่
8
เชียงราย
1
เชียงราย
1
กรุงเทพมหานคร
1

คามิเลียในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
นพณัฐ แก้ววงษา
หฤทัย มารินทร์
บุญฤทธิ์ ศักดิ์บุญญารัตน์
ชนะ เหลือรักษ์

คามิเลียในจังหวัด