ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

กระดังงา

ขายต้นกระดังงา ดอกกระดังงาราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์กระดังงา ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

กระดังงา

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 50 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
ปราจีนบุรี
2
ปราจีนบุรี
1
ปราจีนบุรี
3
ปทุมธานี
1
นนทบุรี
1
นครราชสีมา
2
เชียงราย
1
หนองบัวลำภู
1

กระดังงาในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
นานาการ์เดน
นานาการ์เดน
นานาการ์เดน
นานาการ์เดน
สมพร คามเพช็ร
เสกสรรค์ ประจำเมือง
คณขจร

กระดังงาในจังหวัด