ค้นหาสินค้า

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นพู่อมร


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum constrictum (Benth.) M.A. Lawson

ชื่อภาษาอังกฤษ : Finger lies on the ground, Thailand powderpuff

ชื่ออื่นๆ : เงาะงาม,แสงตะวัน

ลำต้น : เป็นไม้พุ่ม ทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา

ใบ : เป็นใบเดี่ยว รูปรีถึงรูปไข่กลับ ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ผิวเกลี้ยง แผ่นใบสีเขียวเข้ม

ดอก : ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เป็นทรงกลมดูคล้ายผลเงาะ ดอกสีแดง ออกดอกตลอดปี

ผล : เป็นผลแห้ง เปลือกแข็ง สีเขียวมีสันตามยาว 5 สัน

เมล็ด : มีเมล็ดเดียว

ต้นพู่อมร

การขยายพันธุ์ของต้นพู่อมร

เพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง

การดูแลต้นพู่อมร

ปลูกได้ในดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดครึ่งวันถึงเต็มวัน เจริญเติบโตปานกลาง

ประโยชน์ของต้นพู่อมร

นิยมปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย

ต้นพู่อมรแนะนำ

ดูสินค้าหมวด ต้นพู่อมร ทั้งหมดในเว็บ