ค้นหาสินค้า

ประโยชน์และข้อเสียของต้นเฟื่องฟ้า


ต้นเฟื่องฟ้า

ประโยชน์ของต้นเฟื่องฟ้า

- ดอกเฟื่องฟ้า สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารได้

- นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นซุ้มไม้เลื้อย เป็นซุ้มนั่งเล่น ปลูกในที่สาธารณะ สวนข้างทางเดิน ปลูกเป็นแนวรั้ว ปลูกเป็นไม้กระถาง หรือทำเป็นไม้บอนไซหรือไม้แคระ

ข้อเสียของต้นเฟื่องฟ้า

มีหนามแหลม ไม่ควรนำไปปลูกไว้ใกล้กับสนามเด็ก

ต้นเฟื่องฟ้าแนะนำ

ดูสินค้าหมวด ต้นเฟื่องฟ้า ทั้งหมดในเว็บ