ค้นหาสินค้า

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นสนเกรวิลเลีย การขยายพันธุ์ วิธีการดูแล ประโยชน์


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Grevillea spp.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Grevillea, Spider Flowers

ชื่ออื่นๆ : สนอินเดีย

ลำต้น : เป็นไม้พุ่ม และไม้รอเลื้อย ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา

ใบ : เป็นใบเดี่ยว ขอบใบหยักเว้าลึกตามแนว เส้นใบย่อยดูคล้ายใบประกอบจึงดูเป็นริ้ว ยอดอ่อนมีขนปกคลุม เมื่ออายุมากขึ้นขนจะน้อยลง แผ่นใบห้อยลง ใต้ใบมีสีเทา ใบมีสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีทั้งสีเขียว สีเขียวอมเทา สีเงินจนถึงเกือบขาว

ดอก : ออกดอกเป็นช่อรูปทรงกระบอกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด โดยทยอยบานจากโคนไปยังปลายช่อ มีหลายสี สามารถออกดอกได้ตลอดปี ออกดอกครั้งละหลายช่อ แต่ละช่อบาน อยู่ได้นานหลายเดือน

ต้นสนเกรวิลเลีย

การขยายพันธุ์ของต้นสนเกรวิลเลีย

โดยการตอนกิ่งและเสียบยอด

การดูแลต้นสนเกรวิลเลีย

เจริญเติบโตได้ดีใน ดินร่วน ต้องการนํ้าปานกลาง แสงแดดตลอดวัน ทนแล้งได้ดี

ประโยชน์ของต้นสนเกรวิลเลีย

ปลูกเป็นไม้ประดับ

ต้นสนเกรวิลเลียแนะนำ

ดูสินค้าหมวด ต้นสนเกรวิลเลีย ทั้งหมดในเว็บ