tek palm and orchids

จำหน่าย ปาล์มแว๊กซ์อ้วน

จำหน่าย ปาล์มแว๊กซ์อ้วน
ปาล์มแว๊กซ์ หรือ แวกซ์ ที่มีอยู่ในบ้านเรามี ประมาณ 3 ชนิด คือ แว๊กซ์ผอม ลำต้นจะเล็ก แว๊กซ์ที่มีลำต้นขนาดกลางใบออกสีฟ้าเงินๆ แว๊กซ์อ้วนจะมีใบชนิดสีฟ้าเงิน หรือสีเขียวและมีลำต้นใหญ่กว่าแว๊กซ์ชนิดอื่น ขนาดของลำต้นขึ้นอยู่ที่การเลี้ยงดูว่าสมบูรณ์แค่ใหน แว๊กซ์เป็นปาล์มขนาดกลาง ลำต้นจะขึ้นเป็นเส้นตรงถ้าไม่มีอะไรมาบดบังลำต้น เหมาะที่จะปลูกไนบ้าน ใกล้สระว่ายน้ำ เพราะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องใบล่วงลงในสระน้ำซึ่งจะเป็นการลดงานในการดูแลสระน้ำ ลำต้นที่เริ่มใช้งาน ประมาณ 2 เมตร บางครั้งแว๊กซ์จะมีปัญหาชงักเนื่องจากการขุดล้อม ดังนั้นทางสวนของเราจึงปลูกไว้ในวงบ่อขนาด 1.00ม สูง .80 เมตรทำให้สามารถ โยกย้ายและนำไปปลูกได้มีอัตราการชงักน้อย เพราะมีรากอยู่ในวงบ่ออยู่มาก สอบถามได้ที่ 0815322727
 
คำค้นหา ต้นปาล์มประดับ ปาล์มประดับ ต้นปาล์ม ปาล์มแว๊กซ์อ้วน ร้านขายต้นปาล์มประดับ ร้านขายต้นปาล์ม